w

Rada miasta apeluje o dokończenie małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Radni rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wystosowali apel w sprawie budowy tak zwanej „małej obwodnicy” miasta, czyli piątego etapu ulicy Zagłoby.

Apel skierowany został do Tomasza Żuchowskiego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Radni proszą o pozytywne rozstrzygnięcie drugiego już postępowania przetargowego i budowę ostatniego etapu małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. W apelu radni zwracają uwagę na znaczenie tego fragmentu drogi dla miasta i jego rozwoju.

Poniżej treść apelu:

Szanowny Pan
Tomasz Żuchowski
Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

dot. dokończenia budowy
małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Zwracamy się z prośbą o pozytywne rozstrzygnięcie drugiego już postępowania przetargowego i budowę ostatniego etapu małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego (lokalnie nazywanego V etapem ulicy Zagłoby). Jest to jedna z najważniejszych inwestycji,
na którą od lat czekają mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, powiatu ostrowieckiego, gmin ościennych oraz obecni i potencjalni inwestorzy, dla których nasze miasto stanowi atrakcyjną lokalizację.
Ostrowiec Świętokrzyski jest spadkobiercą wielkich tradycji przemysłowych, zarówno staszicowskiej koncepcji rozwoju przemysłu na terenach wzdłuż biegu rzeki Kamiennej jak
i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jednak to również ośrodek, który znacząco ucierpiał
w trakcie transformacji ustrojowej i zmian gospodarczych w czym został pozbawiony jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa i nadal jest w sposób niezwykle dotkliwy marginalizowany.
Obecnie nasze miasto posiada duży potencjał gospodarczy wymagający jedynie wsparcia. Jako samorząd stale dokładamy starań w celu pozyskiwania inwestycji, które są gwarantem rozwoju. Jednakże trudno przyciągać inwestorów bez właściwego zaplecza logistycznego
i dróg o właściwych parametrach. W wielu częściach Polski obserwujemy imponujący rozwój infrastruktury, ale nie dotyczy to niestety północnej części województwa świętokrzyskiego,
a w tym i Ostrowca. Można nawet mówić o powstających dysproporcjach rozwojowych
i wykluczeniu komunikacyjnym pojawiającym się między naszą lokalizacją, a pozostałą częścią Polski.
Dokończenie małej obwodnicy to inwestycja strategiczna dla naszego miasta z kilku zasadniczych powodów. Jej budowa znacząco poprawi jakość życia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Aktualnie miejskimi odcinkami DK-9 przemieszcza się 23 tys. pojazdów
na dobę co wpływa na znaczącą uciążliwość, z którą od lat muszą się zmagać mieszkańcy południowo – wschodniej części miasta. Zakończenie budowy tzw. małej obwodnicy pozwoli na zmianę przebiegu kierunkowego drogi krajowej nr 9 na terenie miasta, oddzielając tym samym ruch lokalny od tranzytu. Poprawi się także dostępność komunikacyjna terenów inwestycyjnych oraz największego zakładu przemysłowego w regionie – Celsa Huta Ostrowiec na czym nam szczególnie zależy.
W tym miejscu musimy przypomnieć, że ostatnią państwową inwestycją zrealizowaną
w Ostrowcu Świętokrzyskim była budowa pierwszej części tzw. małej obwodnicy miasta
w ciągu DK-9 w latach 2000 – 2003. Niestety, nadal utrzymujący się duży ruch dobowy pojazdów (około 20 tyś.) na miejskich odcinkach drogi krajowej nr 9 nie przekonał GDDKiA do budowy kolejnego etapu ciągu obwodnicy wyprowadzającego ruch tranzytowy z miasta
Uważamy, że nasze miasto zmagające się przez lata z trudnościami o charakterze restrukturyzacyjnym i adaptacyjnym, powinno zostać potraktowane w sposób szczególny. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, stanowiąca m.in., aby „rozwój polskiej gospodarki był nie tylko szybki i oparty na solidnych podstawach, ale przede wszystkim równomierny, uwzględniający równe szanse w dostępie do nowoczesnej infrastruktury służącej nie tylko potrzebom gospodarczym, ale również jakości życia” w sposób szczególny dotyczy sektora industrialnego, który jako Ostrowiec Świętokrzyski nadal reprezentujemy. Pobudzenie przemysłu wymaga mocnego impulsu i wsparcia ze strony państwa, którego
tak bardzo zabrakło w czasach transformacji ustrojowej, stąd nasze działania w tak ważnej dla nas kwestii.
Dlatego jako radni, apelujemy o podjęcie zdecydowanych kroków i działań w sprawie dokończenia budowy małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Liczymy na podjęcie decyzji finansowych zapewniających pozytywne rozstrzygniecie postępowania przetargowego dla dobra lokalnej społeczności powiatu

Kontakt

W kobiecym klimacie