w

Podpisano umowę na budowę zadaszenia amfiteatru

Na konferencji prasowej Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński poinformował, że podpisano umowę na realizację inwestycji pod nazwą:

„Budowa  zadaszenia widowni amfiteatru zlokalizowanego w Parku Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim”.

Podpisana została umowa na wykonanie zadaszenia amfiteatru miejskiego – jednego z najcenniejszych obiektów życia kulturalnego naszego miasta. Znacznie poprawi to komfort widowni, która będzie mogła cieszyć się wydarzeniami kulturowymi bez względu na panującą aurę. Konstrukcja nie tylko uchroni przed deszczem, ale także przed promieniami słonecznymi. Mimo prowadzonych prac imprezy kulturalno – rozrywkowe nie będą zakłócone, gdyż dysponujemy obiektami dostosowanymi do obsługi tego typu wydarzeń – powiedział na konferencji prasowej Prezydent Miasta.

O budowie wypowiedział się również Marian Macias, prezes firmy wykonawczej – Zakładu Remontowo-Budowlanego „ADMA” z siedzibą w Rytwianach.

Konstrukcja zadaszenia to jest coś ciekawego i niepowtarzalnego. Naprawdę piękne i trudne dzieło do wykonania. Nie wiem czy wiele firm by się podjęło tego zadania. Z tego powodu konstrukcja zostanie wykonana w Holandii albo Anglii. Nie minie cały rok, a będziemy odbierać tę inwestycję.

Termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziany jest na 380 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do dnia 04.02.2024r.).

Zakres robót budowlanych obejmie:

  • wykonanie posadowienia konstrukcji zadaszenia widowni amfiteatru – żelbetowe ławy oraz stopy fundamentowe posadowione na palach,
  • prefabrykację i montaż konstrukcji stalowej zadaszenia widowni,
  • montaż poszycia membranowego widowni wraz z niezbędnymi elementami mocującymi,
  • wykonanie instalacji odwodnienia pokrycia dachowego,
  • montaż oświetlenia widowni amfiteatru,
  • roboty w zakresie wykonania instalacji uziemiającej,
  • wykonanie rozdzielni głównej oraz tablicy sterowania oświetleniem TSO.

Artur Łakomiec Wiceprezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego

Uczniowie w dialogu społecznym