w

Uczniowie w dialogu społecznym

W ostrowieckich szkołach średnich uczniowie wypełniali ankiety mające na celu określenie poziomu dojrzałości procesów partycypacyjnych w mieście. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński wraz z Dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego Agnieszką Rogalińską oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Mariuszem Łatą zachęcali uczniów ostrowieckich szkół do angażowania się w sprawy miasta oraz dialog społeczny.

Dużo słyszymy o tym, że niemal wszystkie państwa, miasta i instytucje wokół są zadłużone i deficytowe. Tymczasem Ostrowiec Świętokrzyski to jedyne miasto w województwie, które nie ma żadnego zadłużenia, żadnych kredytów.

Nie jest to cel sam w sobie. Co wobec tego nam to daje? Jaka korzyść płynie z takiego zarządzania?

W mojej opinii bardzo duża. Jest to szansa na rozwój i lepszą przyszłość, zwłaszcza młodzieży, choć oczywiście nie tylko.

Chcemy, aby ludzie młodzi mocniej zaangażowali się w życie miasta, we współdecydowanie, wyrażanie opinii na tematy, które będziemy chcieli przedyskutować – powiedział Prezydent Miasta.

Na podstawie badań społecznych wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego opracowana zostanie „Metodyka i standardy prowadzenia procesu konsultacji społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Dzięki temu miasto pobudzać będzie aktywnych i zaangażowanych mieszkańców, którzy współdecydować będą w kwestiach kluczowych dla wspólnoty samorządowej. Zaletą takiego świadomego społeczeństwa będzie również poprawiona współpraca z Urzędem Miasta.

Zachęcamy również Państwa do wypełnienia poniższej ankiety.

https://forms.gle/hKpFmdo1GMDa5wrd7  – ankieta dla mieszkańców

https://forms.gle/DgKs1GdSGhPMDK6U7  – ankieta dla uczniów

“Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” korzysta z dofinansowania o wartości 2 974 766 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.

Podpisano umowę na budowę zadaszenia amfiteatru

ARESZT DLA SPRAWCÓW USIŁOWANIA ROZBOJU