w

Artur Łakomiec Wiceprezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego

Wraz z początkiem 2023 roku nowym Wiceprezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego został Artur Łakomiec. Na konferencji prasowej otrzymał on od Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego zarządzenie powołujące jego osobę na to stanowisko.

Wiceprezydent Artur Łakomiec to doświadczony samorządowiec. Jestem przekonany, że właściwie i z zaangażowaniem będzie wypełniał swoje obowiązki dla dobra mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Dotychczas miałem przyjemność współpracować z Panem Arturem w wielu obszarach zarządzania miastem. Jego bogaty staż pracy w administracji państwowej oraz skuteczność zaowocowały dzisiejszym wydarzeniem. Gratuluję oraz życzę nowemu Wiceprezydentowi produktywnego działania na rzecz naszych mieszkańców, gdyż pamiętajmy, że każdy dzień pracy w Urzędzie Miasta jest służbą wobec ostrowczan – powiedział Prezydent Miasta

Nowy Wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego podziękował Prezydentowi za powołanie.

Dziękuję Panu Prezydentowi za zaufanie. Sądzę, że moje doświadczenie zawodowe umożliwi mi sprawną realizację powierzonych zadań. Jestem człowiekiem, który lubi realizować jasno określone oraz możliwe do realizacji cele.

Nowo mianowany Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec ma 49 lat. Z wykształcenia jest politologiem o specjalności społeczno–samorządowej. Jest również Absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Politechniki Lubelskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2007 – 2013 był członkiem komitetu monitorującego Program Kapitał Ludzki przy Urzędzie Marszałkowskim. W 2011 roku uzyskał tytuł MBA Politechniki Lubelskiej oraz University of Illinois w Chicago. Jest nauczycielem akademickim. Został odznaczony brązowym medalem za długoletnią służbę w samorządzie. Doświadczenie samorządowe zdobywał przez 15 lat w Starostwie Powiatowym w tym 8 lat jako audytor wewnętrzny. Od roku 2014 wiceprezes Miejskiej Energetyki Cieplnej, a od roku 2018 prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Posiada również 15 – letnie doświadczenie w nadzorowaniu spółek prawa handlowego. Jego zainteresowania to sport i rodzinne podróże. Spełniony mąż i ojciec dwójki dzieci w wieku 22 i 9 lat.

Artur Łakomiec będzie sprawował bezpośredni nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Biurem Wystaw Artystycznych oraz Miejską Biblioteką Publiczną.

Dotychczasowy Wiceprezydent Piotr Dasios, jak sam mówi:

Po dobrych czterech latach pracy w samorządzie czas na nowe wyzwania. Dziękuję prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu za zaufanie, a współpracownikom za merytorykę i atmosferę. Zdecydowałem się zrezygnować z dotychczasowego stanowiska, aby móc mocniej zaangażować się w rozwój Ruchu 2050, w którym jestem członkiem rady krajowej. Przed nami najważniejsze wybory parlamentarne, do których będziemy chcieli się przygotować.

34-latek zatrzymany i podejrzany, łupem padł rower i narzędzia budowalne!

Podpisano umowę na budowę zadaszenia amfiteatru