w

Międzyszkolny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy „Co dwie głowy to nie jedna”

W ubiegły piątek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim miał miejsce I Międzyszkolny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy „Co dwie głowy to nie jedna” pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego.

Wydarzeniem tym popularyzowano wśród uczniów klas szóstych szkół podstawowych matematykę oraz nauki przyrodnicze. Rozwiązywanie w parach gier i krzyżówek oraz przeprowadzanie doświadczeń niosło za sobą ważną lekcję współpracy i w praktyczny sposób prezentowało zastosowanie nauk ścisłych. Konkurs uświetnił humorystyczny występ uczniów PSP nr 1.

W imieniu Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego życzenia Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Renacie Olszańskiej, organizatorom oraz uczestnikom złożył Radny Rady Miasta Włodzimierz Stec.

Konkurs buduje markę Ostrowca Świętokrzyskiego jako miejsca przyjaznego rozwojowi edukacji. Dbałość o dobre wykształcenie młodego pokolenia jest stałym priorytetem naszego miasta.

Życzę Państwu, by wydarzenie było dla uczestników początkiem owocnej przygody

z naukami matematyczno – przyrodniczymi, a zawodnikom pragnę złożyć życzenia wielu sukcesów w edukacji oraz kolejnej edycji rywalizacji „Co dwie głowy to nie jedna”.

Wyniki konkursu:

I miejsce: PSP 1 (Bartosz Wrzosek i Adam Małaczek)

II miejsce:  PSP 14 (Blanka Klechowska i Anna Godecka).

III miejsce: PSP 5 (Maja Waliszewska i Marcel Langner)

Wyróżnienia:

Pierwsze: PSP 10 (Julia Norowska i Sebastian Kwapisz)

Drugie: PSP 4 (Amelia Jaśkiewicz i  Alicja Gębura)

Trzecie: PSP 3 (Maciej Łasak i Oliwier Śliwiński)

Inauguracja „Eko Ostrowiec: Art & Fashion Days”

FAŁSZYWA CÓRKA PRÓBOWAŁA WYŁUDZIĆ PIENIĄDZE