w

Inauguracja „Eko Ostrowiec: Art & Fashion Days”

W Ostrowiecki Browarze Kultury zainicjowano „Eko Ostrowiec: Art & Fashion Days”, czyli  cykl kilkunastu wydarzeń artystycznych, które odbywać się będą do 29 maja 2022 roku. Jako pierwsze zaprezentowano dwa wernisaże oraz koncert.

Najpierw, goście browaru mogli oglądać w Galerii Fotografii MCK wystawę zatytułowaną „Władysław Bogacki, Pocztówki z Galicji 1920-1939”.  Odwiedzający podziwiać mogli fotografie codziennego życia mieszkańców Galicji w latach międzywojennych, wykonane przez Władysława Bogackiego. Ten wybitny polski fotograf nurtu piktorializmu był laureatem wielu nagród, wyróżnień, dyplomów, listów gratulacyjnych i ponad 50 medali. Obecne na wernisażu zdjęcia oraz pamiątki po fotografie pochodziły ze zbiorów Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim, którego założycielem i dyrektorem jest Antoni Florczak.

Na jego ręce w imieniu Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego życzenia złożył Wiceprezydent Miasta Piotr Dasios.

Międzywojnie to okres w naszej historii, wokół którego narosło wiele mitów i teorii. Fotografie wspomnianego autora pozwolą rozwiać wiele wątpliwości dotyczących życia codziennego Galicji w latach 1920-1939. Zdjęcia te to także część pięknej, 8 – letniej historii Pana muzeum i zamiłowania, które zaczęło się od komunijnego prezentu – aparatu fotograficznego „Druh”.

Życzę Panu rozwoju fotograficznej pasji oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym. Pragnę również życzyć, by Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim każdego roku witało w swych progach zainteresowanych historią fotografii oraz szukających inspiracji wśród dzieł specjalistów.

Kolejny wernisaż poruszał problem wielowymiarowości. Autor Piotr Lutyński w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w podzielonej na pięć segmentów tematycznych wystawie „Wielowymiarowość” przedstawiał swoją wizję pojmowania innych wymiarów, materialności oraz niematerialności.

Obecny na spotkaniu Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński złożył życzenia twórcy sztuki nowoczesnej.

Praca z tkanką malarską oraz formami przestrzennymi wymaga wyjątkowych umiejętności. Potrzeba do niej niezwykłej wrażliwości, wyczucia formy, ale także świadomości siebie, sztuki i świata, które są niezbędnymi czynnikami, decydującymi o ostatecznej formie wizualnej rodzących się

w wyobraźni artysty prac. Wierzę, że prezentowane na wystawie malarstwo oraz przestrzenne obiekty i instalacje,  staną się inspiracją  dla naszych mieszkańców, pozostawiając ich z refleksją nad siłą oddziaływania i znaczeniem sztuki w kontekście historii, teraźniejszości i przyszłości ludzkości.

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz życzenia kolejnych ciekawych inicjatyw i działań w obrębie sztuk wizualnych. Życzę również, aby spotkanie z ostrowieckimi odbiorcami oraz ziemią świętokrzyską stało się dla Pana dobrym przeżyciem, a być może również inspiracją do realizacji nowych ciekawych projektów.

Piotr Lutyński jako artysta świetnie odnajduje się w rzeźbie oraz malarstwie. Jego działalność obejmuje także wykonywanie pokazów muzyczno – wizualnych. Dlatego też, piątkowe obcowanie ze sztuka zakończyło się koncertem zespołu “Unacceptable name & amp; Piotr Lutyński” z udziałem wspomnianego artysty.

Oficjalnie otwarto nową siedzibę Ostrowieckiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

Międzyszkolny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy „Co dwie głowy to nie jedna”