w

Oficjalnie otwarto nową siedzibę Ostrowieckiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

Uroczyście otwarto nową siedzibę Ostrowieckiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Na ten cel miasto zaoferowało pokoje, pomieszczenia sanitarne oraz gospodarcze na siódmym piętrze budynku dawnego Miejskiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ulicy Świętokrzyskiej 22.

Podczas uroczystości Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński oraz lekarka od wielu lat pracująca z ostrowieckimi dawcami krwi dr Elżbieta Wesołowska symbolicznie przecięli wstęgę. Było to uwieńczenie zakończenia oprzyrządowania wszystkich pomieszczeń nowej siedziby, która funkcjonuje od początku roku.

Prezydent Miasta podarował również okolicznościowe statuetki, w podziękowaniu za rozwój krwiolecznictwa i krwiodawstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dyrektorowi RCKiK w Kielcach Jerzemu Stalmasińskiemu oraz kadrze Oddziału Terenowego RCKiK w Ostrowcu Świętokrzyskim: Bożenie Kiliańskiej, Halinie Łysakowskiej, Ewie Roleckiej oraz Bogusławie Leśkiewicz.

– To czysta przyjemność móc być dzisiaj z Państwem na uroczystym otwarciu. Pomoc krwiodawców – cichych bohaterów, na co dzień zdaje się być niezauważalna w społeczeństwie. Dopiero osobiste sytuacje kryzysowe przypominają ludziom o poświęceniu osób, które zdecydowały się oddać krew. Dziękuję Państwu w imieniu mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, a także życzę by na co dzień, dary życia, które mają miejsce w tej placówce, spotykały się z należytym szacunkiem. Ten obiekt jest ukłonem w stronę osób oddających krew. Cieszę się, że dzięki dobrej współpracy na linii Miasto – RCKiK udało się nam znacznie poprawić komfort oddającym krew oraz pracownikom oddziału – powiedział Prezydent Miasta.

Zadowolenie z nowej siedziby Oddziału Terenowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wyraził również Dyrektor RCKiK  w Kielcach

Miałem dopiero teraz okazję przejść się po obiekcie i mogę powiedzieć, że wygląda imponująco. Przyczynił on się znacząco do wzrostu krwiodawców na terenie miasta i powiatu. Dzięki profesjonalizmowi kadry oraz wyposażeniu wzrosło także zadowolenie z poziomu obsługi.

Dyrektor RCKiK w Kielcach podziękował również Prezydentowi Miasta za wsparcie w pozyskaniu nowej siedziby oddziału terenowego oraz za dotychczasową działalność dla Honorowego Dawstwa Krwi na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wśród obecnych osób byli m.in.: Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zdzisława Sitarz-Żelazna, Dyrektor Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim Łukasz Dybiec, Prezes Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Św. Stanisław Fiolik, Prezes Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostrowcu Świętokrzyskim Joanna Pikus oraz Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Huty „Celsa” im. Edmunda Dziewulskiego Łukasz Walczyk.

Zatrzymali 28-letniego mężczyznę, którego podejrzewali o posiadanie substancji zabronionych

Inauguracja „Eko Ostrowiec: Art & Fashion Days”