w

Razem można więcej. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wspólnie z gminą Bodzechów wspierają drogową inwestycję powiatu!

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski będzie partycypować w kosztach realizacji zadania drogowego na granicy miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Chmielowa. Ostrowiecki samorząd wniesie kwotę 208 765,45 zł. do ogólnej wartości zadania w wysokości 2 579 980,02 zł. To kolejny przykład dobrej współpracy. Tym razem dotyczy ona Powiatu Ostrowieckiego oraz gmin Ostrowiec Świętokrzyski i Bodzechów.

Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak i wicestarosta, Andrzej Jabłoński podpisali w środę umowę z wykonawcą Firmą Transportowo -Budowlano -Drogową „Dylmex”, Tomaszem Dylem na remont drogi powiatowej. Uroczystemu podpisaniu dokumentu towarzyszyli: prezydent miasta, Jarosław Górczyński, wójt gminy Bodzechów, Jerzy Murzyn, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, sekretarz gminy Bodzechów, Małgorzata Sobieraj, Radni powiatowi: Andrzej Broda i Marcin Jabłoński, radny Rady Gminy, reprezentujący Chmielów, Krzysztof Kubicki oraz Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu.

– Ta droga powiatowa przebiega przez dwie jednostki samorządowe, przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski i gminę Bodzechów, a dziś chcę zaakcentować że razem można więcej i to jest idealny przykład wzorowej współpracy, ponieważ realizujemy remont drogi powiatowej o długości 3, 6 km przy współudziale finansowym gminy Bodzechów i miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- akcentowała starosta Marzena Dębniak.

Prezydent Jarosław Górczyński zaznaczał, że ulica Chmielowska jest nie tylko urokliwa, ale bardzo ważna dla ruchu.

– Z jednej strony jest to łącznik, ale także swoisty skrót do Kunowa, jak i urokliwa trasa rowerowa, czy nawet spacerowa- mówi prezydent Jarosław Gorczyński. Cieszymy się, że razem z gminą Bodzechów możemy dołożyć przysłowiową złotówkę do starostwa. W okolicy buduje się bardzo dużo, więc Ostrowiec Świętokrzyski i okolica jest rozkopana to widać.

Prezydent Jarosław Górczyński podziękował za zaangażowanie dla wszystkich, którzy zabiegali, aby ta droga powstała, a także doprowadzili do realizacji. Wójt Bodzechowa Jerzy Murzyn akcentował z kolei, że największym bohaterem tego wydarzenia jest radny gminy, Krzysztof Kubicki, który dwa lata temu rozpoczął starania o modernizacje tego drogowego odcinka.

Zadanie obejmować będzie frezowanie asfaltowej nawierzchni jezdni, ułożenie nowej warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej, obustronny remont poboczy na całej długości remontowanego odcinka, remonty elementów odwodnienia w tym przepustów rurowych,  istniejących zjazdów, jak również obiektu mostowego. Całość uzupełni wymiana oznakowania pionowego oraz odtworzenie oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach.

1 547 988 zł na realizację drogowej inwestycji to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prowadził pojazd będąc pod wpływem środków odurzających!

33-latek zatrzymany za kierowanie gróźb karalnych!