w

Wardyńskiego już z nową nakładką asfaltową

Mimo panującej pandemii i wprowadzonych obostrzeń, które determinują obecnie nasze codzienne życie, w mieście trwają prace mające na celu podnoszenie komfortu życia ostrowczan.

– Abraham Lincoln powiedział kiedyś, że Polityk jest odpowiedzialny za statek, nie za fale. Fale pandemii kołyszą całym światem, a więc i naszym miastem. Porównując Ostrowiec Świętokrzyski do takiego statku i czując za niego odpowiedzialność realizujemy stale nowe inwestycje, w dużej mierze drogowe. Każdy dziś walczy na jakimś froncie wirusowej wojny. Wiele osób czuje, że ich przyszłość może być zagrożona. Tam gdzie mogę jako prezydent działać, staram się niwelować skutki zaistniałej sytuacji. Stąd też duża ilość inwestycji, które realizujemy w 2020 r. – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Dziś wykonaliśmy nową nakładkę asfaltową na wojewódzkim odcinku ul. Adama Wardyńskiego. Jednak takich inwestycji w mieście jednocześnie realizujemy bardzo dużo. Nie tylko ulice, bo remontujemy szkoły, budynek dawnego Zakładowego Domu Kultury, przygotowujemy salę kinową w Ostrowieckim Browarze Kultury, tereny pod inwestycje podmiotów prywatnych. Celem tych działań jest nie tylko poprawa funkcjonalności i estetyki miasta, ale również pobudzanie lokalnej gospodarki

Korzystając z dobrej pogody prowadzone są prace na kilku ostrowieckich drogach. Swoje oblicze zmieniają między innymi ulice w centrum miasta – Wardyńskiego oraz Siennieńska, których wykonawcą jest spółka gminna – Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

Zadanie pod nazwą „Remont dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego 302044T oraz ul. Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim” obejmuje wykonanie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej w ulicy dr Adama Wardyńskiego (450 mb) i Piwnej (110mb), nawierzchni chodników z płyt granitowych oraz z płyt chodnikowych z guzami dla osób z niepełnosprawnością wzrokową na przejściach dla pieszych wraz z elementami kostki granitowej, nawierzchnia zjazdów do posesji z płyt granitowych, miejsc postojowych wraz z krawężnikami, doświetlenia przejść dla pieszych, wymiany słupów oświetleniowych oraz montaż opraw oświetleniowych typu LED. Wartość robót to 1 999 574,72zł brutto, a termin zawarty w umowie przypada na 3 maja 2021 r.

Światowy Dzień Tolerancji. Ostrowiecki Browar Kultury w tęczowych barwach

Sprzedaż 4 działki w Ostrowieckim Kompleksie Inwestycyjnym