w

Prezydent Jarosław Górczyński składa raport o stanie miasta. Jest się czym pochwalić


Prezentacja przez prezydenta Jarosława Górczyńskiego „Raportu o stanie miasta za rok 2019” była głównym elementem nadzwyczajnej sesji, jaka odbyła się w mijającym tygodniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– Pamiętając o wyzwaniach wynikających z monokultury przemysłowej i zmian ustrojowych, odważnie podejmujemy działania mające na celu stawienie czoła trudnym tendencjom demograficznym, dotykającym nasz kraj, a nawet szerzej Europę – uważa prezydent. Zależy nam na nowoczesnym podejściu do miasta jako do żywego organizmu. Miasto Od Nowa to hasło, które przyświeca podejmowanym działaniom. Tworzymy unikalną markę Ostrowca Świętokrzyskiego w oparciu o historię, tradycję i kulturę. W wyjątkowy sposób dbamy o naszych mieszkańców, bo to Państwo oraz Państwa rodziny i bliscy na co dzień budują Ostrowiec Świętokrzyski, nasz wspólny dom.

STABILNY BUDŻET I RACJONALNE WYDATKI

Od 6 lat podstawą skutecznego działania Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jest funkcjonowanie stabilnej i efektywnej gospodarki finansowej, której odzwierciedleniem jest budżet. Rok 2019 był kolejnym z rekordową wysokością zrealizowanych dochodów. Udało uzyskać się szczególnie wysokie dochody majątkowe. W kwocie dochodów dużą część stanowiły wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli część podatku PIT płacona przez mieszkańców miasta i przekazywana na potrzeby Gminy.

Wydatki budżetu pozwoliły na zapewnienie sprawnego funkcjonowania: oświaty, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, kultury, transportu miejskiego, a także szeroko rozumianej gospodarki komunalnej. Ponad 31 mln złotych przeznaczono na inwestycje i wydatki majątkowe. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych ukończonych w ubiegłym roku należy zaliczyć: budowę Ostrowieckiego Browaru Kultury, hali targowej na Targowisku Miejskim, czy ostatniego etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta.

– Z dumą muszę podkreślić, że od kilku dobrych lat Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nie zaciągnęła żadnego kredytu, konsekwentnie kontynuując politykę ograniczania zadłużenia- przypomina prezydent Jarosław Górczyński. Wygospodarowane w wyniku racjonalnej polityki finansowej środki powinny pozwolić naszemu miastu na łatwiejsze przejście przez ciężki okres kryzysu wywołanego pandemią wirusa COVID-19.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Namacalnymi dowodami zachodzących zmian są kolejni inwestorzy dający wiele miejsc pracy, którzy zdecydowali się zainwestować swoje pieniądze w naszym mieście i budują swoje zakłady przemysłowe w kompleksie inwestycyjnym przy ulicy Przemysłowej oraz powstający tam nowy układ siatki drogowej. To dowodzi dużego ożywienia w sferze przedsiębiorczości, która jest niezbędnym czynnikiem rozwoju każdego ośrodka miejskiego. Podejmowane decyzje, czasem niepopularne, przynoszą efekty.

WSPARCIE DLA MŁODYCH

Jak akcentował włodarz Ostrowca Świętokrzyskiego ważne jest wsparcie mieszkańców na każdym etapie życia.

– Zależy nam na jak najlepszym poziomie edukacji. Dbamy o młodych rodziców, cieszymy się z każdego nowonarodzonego mieszkańca- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Wspieramy żłobki, przedszkola oraz szkoły. Zależy nam na wszechstronnej edukacji młodych ostrowczan, którzy w przyszłości będą współodpowiedzialni za naszą przyszłość. Dlatego dodatkowo finansujemy edukację w zakresie języków obcych, motywując młodzież bezpłatną możliwością uzyskania certyfikatów językowych, prowadzimy dodatkowe lekcje matematyki i plastyki, gdyż logiczne myślenie i kreatywność mogą pomóc odnaleźć się w dorosłym życiu. To nasze dary na przyszłość. Wszystkie te działania sprawiają, że Ostrowiec Świętokrzyski stawiany jest za wzór w tym zakresie.

DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA

– Możemy być dumni z tego, jak malowniczym, czystym, a zarazem zielonym miejscem jest Ostrowiec Świętokrzyski- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Parki, skwery, place zabaw, które remontowane są ze środków gminnych lub przy współpracy z poszczególnymi zarządcami nieruchomości powodują, że poszczególne dzielnice zmieniają się, by być jak najbardziej komfortowe dla wszystkich ostrowczan. Ponad 80 mln zł pozyskanych środków zewnętrznych pozwoliło na diametralne podniesienie poziomu estetyki i jakości przestrzeni miejskiej, w której widać ślady naszej hutniczej przeszłości oraz przywiązanie do pomarańczowo – czarnych barw, które są bliskie sercu naszych mieszkańców.

Z myślą o obecnych i kolejnych pokoleniach samorząd dba o ekologię, stąd wiele projektów w tym zakresie. Najważniejszym jednak jest realizowany od 2018 roku ten dedykowany ekologicznemu transportowi miejskiemu.

– Nie zapominamy o tworzeniu nowoczesnej infrastruktury, służącej rekreacji oraz rozwojowi sportowych pasji, ale także tej dedykowanej kulturze- mówi prezydent. Naszą dumą są odkryte baseny na Rawszczyźnie, które po latach zapomnienia i dewastacji przeszły diametralną metamorfozę, zdobywając prestiżową nagrodę Modernizacja Roku 2018. Możemy poszczycić się również otwartym we wrześniu ubiegłego roku Ostrowieckim Browarem Kultury.

Jak zaznacza prezydent Jarosław Gorczyński dzięki wsparciu radnych Rady Miasta, ich rozwadze, zaangażowaniu i aktywności, Ostrowiec Świętokrzyski zmienia się nieustannie, stając się coraz lepszym miejscem do życia, pracy i odpoczynku. Jego zdaniem należy pamiętać, że na jakość życia mają wpływ zarówno czynniki materialne, jak też niematerialne takie jak edukacja, zdrowie, stan środowiska czy bezpieczeństwo. Te wszystkie elementy znajdą w prezentowanym „Raporcie o stanie miasta za rok 2019″.

Mamy wiele powodów do radości, ale i wiele wyzwań oraz wysoko podniesioną poprzeczkę. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim tym, którym zawdzięczamy sukcesy Ostrowca Świętokrzyskiego w 2019 roku – ostrowczanom, przedsiębiorcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, mediów, a także pracownikom samorządowym za wspólną pracę, zaangażowanie i trud na rzecz naszej lokalnej wspólnoty i miasta – Ostrowca Świętokrzyskiego.

Podróżował motocyklem marki BMW posiadając aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych!

Wkrótce zakończenie prac nad budową 18 mieszkań socjalnych przy ulicy Parkowej!