w

Wkrótce zakończenie prac nad budową 18 mieszkań socjalnych przy ulicy Parkowej!

Ostrowiec Świętokrzyski oferuje dobre warunki mieszkaniowe. Na bogatą ofertę składają się mieszkania komunalne, socjalne, spółdzielcze, te budowane w trybie deweloperskim, jak również budownictwo jednorodzinne. Gmina w tym zakresie realizuje szereg działań pozwalających nabyć nieruchomości na preferencyjnych, niezwykle korzystnych zasadach. Od lat nieustająco dużym zainteresowaniem cieszą się wystawiane systematycznie do sprzedaży działki budowlane oraz mieszkania wybudowane przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W mieszkalnictwie komunalnym dużo się zmienia. W poprzedniej kadencji, wybudowany został blok przy ul. Osadowej 8, a przy tej okazji wykonana została nawet ważniejsza praca. W mieszkaniowym zasobie gminy jest obecnie ok.500 lokali socjalnych. Są to mieszkania przeznaczone dla osób najuboższych, ale bez naszej zgody na nielegalny podnajem czy dewastację. Jeszcze do niedawna Miasto  przy niedostatku lokali socjalnych zmuszone było wypłacać spółdzielniom mieszkaniowym odszkodowania za niedostarczenie lokali zgodnie
z wyrokami eksmisyjnymi. Były to kwoty sięgające kilkuset tysięcy rocznie. Dziś Miasto ograniczyło wypłaty odszkodowań niemal do zera a mieszkania są w rękach osób uprawnionych i  potrzebujących. Pozostaje oczywiście nadal problem z terminowym regulowaniem opłat czynszowych. Jednak tu także miasto podejmuje aktywne działania
i wychodzi do najemców z programem oddłużeniowym np. w postaci odpracowania zaległości czynszowych realizowanym przez ZUM.

Już wkrótce zostanie zakończona budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Parkowej, która wzbogaci gminy zasób lokalowy o kolejne 18 mieszkań o charakterze socjalnym. Propozycję zasiedlenia tego bloku otrzymają rzetelni najemcy mieszkający
w pomieszczeniach o niższym standardzie. Podobna sytuacja będzie dotyczyła jednego ze starszych budynków zlokalizowanych przy ulicy Osadowej, który niedługo zostanie poddany przebudowie w ramach programu rewitalizacji. Ten posiadający zabytkowy charakter obiekt odzyska dawną świetność i będzie namacalnym przemysłowego dziedzictwa Ostrowca Świętokrzyskiego.

– W naszych zasobach socjalnych mieszka dużo osób, które regularnie opłacają czynsz
i zachowują się prawidłowo w kontaktach sąsiedzkich. Często ich lokale mieszkalne są w gorszym standardzie, dlatego blok, który jest budowany przy ul. Parkowej będzie tu swoistą nagrodą dla tych osób, ponieważ planujemy przemieścić takie osoby, rodziny w to miejsce. Jest to również zachęta dla innych, ponieważ podobnie postąpiliśmy w przypadku bloku przy Osadowej 8  – mówi Prezydent Jarosław Górczyński.


Prezydent Jarosław Górczyński składa raport o stanie miasta. Jest się czym pochwalić

Zarzut oszustwa komputerowego. Z konta bankowego zniknęło łącznie 19000 złotych!