w

Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował rok akademicki 2023/2024. Wydarzenie odbyło się w auli Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego.

Wzięli w nim udział samorządowcy – z ramienia miasta Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec, z ramienia powiatu Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak, władze Akademii Nauk Stosowanych im. J. Gołuchowskiego, radni, słuchacze oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Spotkanie dało uczestnikom możliwość zapoznania się z ciekawą ofertą edukacyjną Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak mówi Prezes UTW Matylda Niewójt – „Mamy w tym roku 30 różnego typu aktywności w trzech blokach zajęć – edukacyjnych, rozwijających i prozdrowotnych. W ramach zajęć edukacyjnych proponujemy wykłady dwa razy w miesiącu, seminaria naukowe, sekcje tematyczne, panel tematyczny, lektoraty języków obcych i warsztaty komputerowe.”Bogata oferta Uniwersytetu zachęca coraz więcej Seniorów – w tym roku jest to, aż 30 osób – do dalszego rozwijania swoich umiejętności, odkrywania nowych zainteresowań, a także spędzania wspólnego czasu.Podczas wystąpienia Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podziękował seniorom studentom słowami: „Bardzo dziękuję za to, że Uniwersytet Trzeciego Wieku łączy pokolenie, poprzez współpracę z młodzieżą i innymi organizacjami. Dziękuje także za wkład w życie społeczne i kulturalne naszego miasta.”

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Dzień Seniora w PSP nr 9 w Denkowie