w

Dzień Seniora w PSP nr 9 w Denkowie

W miniony piątek seniorzy z Denkowa uroczyście obchodzili Dzień Seniora, inicjując w ten sposób miejskie Dni Seniora.  Uroczystości rozpoczęły się pięknym występem szkolnej młodzieży, który został zadedykowany wszystkim przybyłym gościom.  Do seniorów z serdecznymi życzeniami i upominkami zwrócili się wiceprezydent miasta Artur Łakomiec oraz Radny Rady Miasta Kamil Kutryba, a także wicestarosta ostrowiecki Marzena Dębniak i Łukasz Dybiec – członek zarządu powiatu ostrowieckiego. Wiceprezydent przekazał również bardzo dobre informacje dla mieszkańców Denkowa o zaplanowanych na rok bieżący w tej dzielnicy remontach kompleksowych ulic Browarnej, Szkolnej i Spółdzielczej. Inwestycje te będą możliwe dzięki wspólnym działaniom samorządowców i radnych Rady Osiedla Denków.  Warto dodać, że na zaproszenie do wspólnego świętowania odpowiedziała bardzo liczna grupa lokalnych i zaprzyjaźnionych seniorów, którzy w miłej i tanecznej atmosferze spędzili piątkowe popołudnie w gościnnych murach PSP nr 9.

Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

KIEROWAŁ POMIMO WYDANEJ DECYZJI O COFNIĘCIU UPRAWNIEŃ