w

Postęp prac na ulicy Rynek

Na remontowanej ul. Rynek zaczęto układać nawierzchnię asfaltową. Poziom postępu robót osobiście sprawdził Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

– Cieszy mnie dobre tempo prac miejskiej spółki, za co należą się podziękowania pracownikom, tym bardziej że muszą oni działać na wielu frontach. W naszym mieście aktualnie odbywa się  przecież kilka inwestycji jednocześnie, a w przyszłości pojawią się kolejne przedsięwzięcia – powiedział Prezydent Miasta.

Ulica Rynek po zakończeniu prac będzie miała m.in.

– nową nawierzchnię bitumiczną,

– odtworzony chodnik po stronie lewej o szerokości 4,5 m z wymienioną nawierzchnią na kamienną,

– wyremontowane miejsca postojowe z płyt granitowych,

–  wyremontowaną kanalizację deszczową na odcinku 48 metrów bieżących,

– wymienione słupy oświetleniowe z fundamentami z zastosowaniem opraw oświetleniowych typu LED.

Działania te są częścią zadania pn. „Remont dróg gminnych nr 302001T – ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T – ul. Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T – ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Całe zadanie warte jest blisko 2,4 mln zł. Jego realizacją zajmuje się konsorcjum firm:

Lider: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Partner: „DROMAR” R.L. Bożek.

Drogowe inwestycje przy nowej bazie MZK

MIEJSKA ŁĄKA Z RECYKLINGU