w

Drogowe inwestycje przy nowej bazie MZK

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński pojawił się z wizytą gospodarczą w sąsiedztwie nowej bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji. W jej pobliżu odbywają się właśnie prace wykonywane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sp. z o.o. Dotyczą one ulicy od nowobudowanej bazy MZK do bramy nr 1 Huty Celsa na odcinku 128 metrów oraz ul. Antoniego Hedy „Szarego” na odcinku 77 metrów.

Inwestycje te obejmują:

– ustawienie krawężników,

– wykonanie pasów rozdzielających jezdnie,

– wykonanie zatoki autobusowej z kostki granitowej,

– wykonanie chodników i zjazdów do posesji z kostki betonowej,

– ułożenie masy asfaltowej na drugiej połowie jezdni,

– wykonanie oświetlenia w tym specjalnych naświetlaczy na przejściach dla pieszych.

Jest to część większej inwestycji, która obejmuje budowę nowej bazy operatora transportu publicznego oraz przebudowę ul. 11 listopada i ul. Jana Samsonowicza. Zadania te realizowane są wspólnie ze Starostwem Powiatowym.

Kobieta straciła 12 tys. zł przez aplikacje do sprzedaży ubrań!

Postęp prac na ulicy Rynek