w

W 2021 roku stróże prawa zrealizowali łącznie 451 spraw poszukiwawczych.

Policjanci pełniący służbę w Zespole Poszukiwań i Identyfikacji Osób, funkcjonującym w Wydziale Kryminalnym ostrowieckiej komendy Policji na co dzień nie tylko zajmują się ustalaniem miejsca pobytu osób poszukiwanych przez organy ścigania, ale także realizują nakazy doprowadzeń osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze zajmują się także poszukiwaniem osób zaginionych oraz identyfikacją osób o nieustalonej tożsamości i nieznanych zwłok. W 2021 roku stróże prawa zrealizowali łącznie 451 spraw poszukiwawczych.

W 2021 roku policjanci z Zespołu Poszukiwań z Wydziału Kryminalnego ostrowieckiej komendy zrealizowali łącznie 451 spraw poszukiwawczych. Specyfika służby w Zespole Poszukiwań wymaga dużego zaangażowania, a często nawet poświęcenia na pracę czasu wolnego od służby. Funkcjonariusze nierzadko pracują w trudnych warunkach, narażając swoje życie i zdrowie. Często zdarza się, że swoje czynności wykonują na terenie innych powiatów naszego garnizonu, ale także w innych miastach wojewódzkich. Funkcjonariusze podczas wykonywania codziennych czynności spotykają się z osobami, które aby uniknąć zatrzymania i kary wykazują się dużą determinacją i ukrywają w różnych miejscach np. łóżkach, szafach czy też piwnicach. Ciężka praca ostrowieckich kryminalnych w 2021 roku pozwoliła na zatrzymanie 42 osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i 298 na podstawie nakazów doprowadzenia. Ponadto ostrowieccy funkcjonariusze zrealizowali 111 zarządzeń dotyczących ustalenia miejsca pobytu osób poszukiwanych.

Ogromnego zaangażowania wymagają również od policjantów z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób czynności związane z poszukiwaniem osób zaginionych. Zwłaszcza te tzw. 1 poziomu, kiedy z okoliczności zaginięcia wynika, iż istnieje realne zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby zaginionej. Tylko w ubiegłym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim zrealizowano łącznie 44 sprawy dotycząc zaginięć.

Z kolei w tym roku ostrowieccy kryminalni zatrzymali już 14 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wczoraj do grona zatrzymanych dołączyło dwoje ostrowczan. Jako pierwsza zatrzymana została 32-latka. Kobieta zgodnie z wydanym nakazem doprowadzenia ma do odbycia karę 4 miesięcy pozbawienia wolności za dokonaną kradzież. Natomiast drugim zatrzymanym poszukiwanym okazał się 32-latek, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od pół roku. W więziennej celi ma do odpokutowania karę 15 dni pozbawienia wolności również za dokonaną kradzież. Dodatkowo był on poszukiwany celem ustalenia miejsca pobytu w sprawie dotyczącej niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego.

Opr. EW

Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

ZLEKCEWAŻYŁ SĄDOWY ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH! GROZI MU DO 5 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚĆI!

32-LATEK BEZ UPRAWNIEŃ WYPRZEDZAŁ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. ZYGMUNTÓWKA.