w

Radni zadecydowali. Powstanie Skwer Praw Kobiet

Podczas nadzwyczajnej sesji radni miejscy większością głosów „za” przyjęli uchwałę dot. nadania przestrzeni miejskiej pomiędzy ulicami Aleja 3 Maja i alejką im. Miry Kubasińskiej nazwy „Sker Praw Kobiet”. Obywatelską inicjatywę uchwałodawczą wniosły w lutym tego roku panie biorące udział w ostrowieckim Strajku Kobiet. W głosowaniu nad uchwałą 12 radnych było „za”, 4 radnych wstrzymało się od głosu i 4 było „przeciw”, a jeszcze przed sesją wszystkie komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Projekt uchwały podzielił radnych. Jednak większość z nich jasno określiła swoje stanowisko. Każda ze stron podkreślała swoje argumenty, a obecne na sesji przedstawicielki ostrowieckiego Strajku Kobiet podkreślały rolę wywalczonych przez swoje poprzedniczki praw oraz swoją wdzięczność dla wielu pokoleń polskich kobiet.

– Jest to historyczne głosowanie, ponieważ jest to pierwszy projekt inicjatywy oddolnej, uchwały obywatelskiej. Pamiętajmy, że jesteśmy krajem demokratycznym, w którym prawa kobiet były przestrzegane od dawna – podkreślił radny Marcin Marzec.

– Takie inicjatywy są bezcenne – stwierdził radny Kamil Stelmasik.

– Głosujemy nie za ideologią, ale za upamiętnieniem praw kobiet – powiedział radny Aron Pietruszka.

Wśród projektów uchwał, które znalazły się w porządku obrad była też decyzja o przekazaniu z budżetu miasta 50 tysięcy złotych dla parafii świętego Michała Archanioła w Ostrowcu, z przeznaczeniem na prace remontowe przy elewacji frontowej nawy głównej kolegiaty świętego Michała. Radni jednogłośnie poprali tę uchwałę.

– Serdecznie dziękuję za jednomyślne głosowanie w sprawie przekazania dotacji na remont kolegiaty. Dziękuję w imieniu parafian i proboszcza Jana Sarwy – powiedział prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

UWAGA NA FAŁSZYWE BANKNOTY 500 ZŁ

Ostrowiec to miasto rowerów. Piknik rowerowy w Parku Miejskim