w

Miejski Obszar Funkcjonalny Miast Północy, czyli wspólnie po unijne wsparcie

W ubiegłym tygodniu, w Ostrowcu Świętokrzyskim, doszło do dwóch roboczych spotkań członków tworzących tzw. Miejski Obszar Funkcjonalny Miast Północy. Ich tematem było podjęcie wspólnych działań, które przyniosą efekt w sięganiu po środki  z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 -27.

– Obecnie Miejski Obszar Funkcjonalny Miast Północy tworzy jedenaście samorządów, ale docelowo poszerzamy się o sześć kolejnych gmin, czyli: Suchedniów, Brody, Mirzec, Bałtów, Ćmielów i Kunów – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Od jakiegoś czasu pracujemy w formule liderów powiatowych, czyli włodarzy Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Skarżyska -Kamiennej i Końskich, którzy następnie spotykają się z przedstawicielami gmin na swych obszarach.

Członkowie miejskiego obszaru funkcjonalnego stoją obecnie przed ważnym zadaniem, które polega na przygotowaniu dwóch kluczowych dokumentów. W ich powstaniu będą partycypować wszyscy członkowie MOFMP, proporcjonalnie do ilości mieszkańców na swym obszarze.

– Precyzyjnych kwot o jakie możemy się ubiegać nie jest w stanie nikt obecnie określić, ale należy być dobrze przygotowanym, aby móc sięgać po unijne wsparcie- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Stąd decyzja, aby siedemnaście samorządów tworzących miejski obszar funkcjonalny wspólnie zleciło zewnętrznym ekspertom dwa kluczowe dokumenty niezbędne do aplikowania unijnych środków, a więc: planu zrównoważonej mobilności miejskiej oraz plan działań w ramach tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

– Draft niezbędnych dokumentów winien być gotowy w ciągu sześciu miesięcy, zaś ostateczna forma w ciągu 14 -16 miesięcy – mówi wiceprezydent Dominik Smoliński. Oba dokumenty muszą być uzgodnione z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim, co pozwoli na realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Priorytety, co do których można składać wnioski i przedsięwzięcia dotyczą m.in. turystyki, dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz mobilności miejskiej.

Sprzeciw samorządowców. List do premiera w sprawie podziału środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych

Zabrał pijanemu kierowcy kluczyki!