w

Małe teksty, duża moc- konkurs literacki

#PREZYDENT: Jarosław Górczyński – Zapraszam Państwa do konkursu pn. „Małe teksty, wielka moc”. Rok 2020 daje nam wszystkim w kość, mimo wszystko warto pamiętać, że wiosna w końcu do nas zawita. Tymczasem korzystając ze sposobności, że często zbiera się nam na przemyślenia, proponuję Państwu udział w konkursie na krótki tekst, sentencję, frazę, zawierającą maksymalnie 1 000 znaków (może być znacznie mniej), niosących pozytywny przekaz w trudnych czasach.50 najlepszych tekstów zostanie wydrukowane na dużych plakatach przystankowych i tam zainstalowane. Przewidziane są również drobne ale sympatyczne nagrody.Regulamin konkursu jest dostępny na stronie UM. https://www.um.ostrowiec.pl/…/konkurs-male-teksty-duza-moc W konkursie mogą brać osoby nieletnie, pod warunkiem załączenia zgody od rodziców.1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę tekstów;2. Prace konkursowe wraz z załącznikiem należy przesłać drogą mailową na adresy: konkursyum@um.ostrowiec.pl lub promocja@mck.ostrowiec.pl.3. Uczestnik konkursu udziela Organizatorom bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac konkursowych na potrzeby Organizatorów (emisja lub zamieszczenie w mediach, o których mowa w pkt. III ppkt. 7, publikacja w materiałach i wydawnictwach promocyjnych Organizatorów).4. W przypadku brania udziału w konkursie osób niepełnoletnich, Organizatorzy wymagają zgody rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażonej zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2, 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.6. Prace należy przesłać do dnia18 listopada 2020 r. Prace przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.7. Przekazanie pracy odbędzie się na podstawie formularza stanowiącego załącznik nr 1, w którym należy uwzględnić:- imię i nazwisko,- wiek autora,- adres mailowy,- telefon kontaktowy,- tekst konkursowy

Finalna faza prac nad nową Strategią Rozwoju Gminy. Ruszają konsultacje społeczne

Karetka jechała do mężczyzny z urazem głowy kilkadziesiąt minut!