w

Finalna faza prac nad nową Strategią Rozwoju Gminy. Ruszają konsultacje społeczne

– Już teraz gorąco zachęcam każdego z Państwa do udziału w konsultacjach społecznych naszej nowej strategii i przekazywanie nam swoich opinii. Wierzę, że działając wspólnie, strategicznie i konsekwentnie możemy nie tylko przezwyciężyć obecny kryzys, a także zapewnić dalszy rozwój naszego miasta. O wynikach konsultacji strategii będziemy Państwa informować – podsumowuje  Jarosław Górczyński, prezydent miasta.

Od marca bieżącego roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski pracuje nad przygotowaniem najważniejszego dokumentu miasta, określającego kierunki rozwoju do 2030 roku. Odbyto szereg spotkań i warsztatów poświęconych rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i przestrzenno-środowiskowemu Ostrowca Świętokrzyskiego. W wyniku tych prac powstał gotowy projekt Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 -2030. Zanim dokument trafi na obrady sesji Rady Miasta swoje opinie na jego temat będą mogli wypowiedzieć mieszkańcy naszego miasta. W tym właśnie celu organizowane są konsultacje społeczne sporządzonego projektu Strategii, które odbędą się w dniach
od 3 do 17 listopada 2020 r.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych Strategii?

Pełnoletni mieszkańcy miasta mogą, za okazaniem dowodu osobistego, złożyć swoje opinie osobiście, składając formularz z uwagami, potwierdzając tę czynność podpisem na liście konsultacyjnej w punkcie konsultacyjnym, mieszczącym się w głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Z uwagi na utrzymującą się epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 dopuszcza się również składanie uwag do projektu dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: srg@um.ostrowiec.pl

Gdzie znajduje się projekt Strategii oraz formularz uwag?

Każdy mieszkaniec naszego miasta ma dwie możliwości, aby zapoznać się z projektem dokumentu nowej strategii oraz pobrać formularz uwag, w który wpisze swoje opinie. Pierwsza, to osobiste stawiennictwo w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miasta. Tutaj będzie wyłożona papierowa wersja projektu Strategii wraz z formularzem. Druga, to pobranie elektronicznej wersji  projektu Strategii wraz z formularzem, który po wypełnieniu można wysłać na adres e-mail: srg@um.ostrowiec.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z pełnomocnikiem
ds. konsultacji pod numerem telefonu (41) 26 72 188 lub adresem e-mail: srg@um.ostrowiec.pl

Co się stanie ze złożonymi uwagami do dokumentu?

Po przeprowadzeniu konsultacji zbiorcze zestawienie wyników konsultacji społecznych zostanie podane do wiadomości publicznej oraz przedstawione Radzie Miasta do 30 listopada 2020 r. Po rozpatrzeniu uwag, ostateczna wersja projektu nowej Strategii zostanie skierowana pod obrady sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Miasto zakupiło 500 sztuk chryzantem

Małe teksty, duża moc- konkurs literacki