w

STRAŻACY Z WIZYTĄ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 15

W dniu 21 września 2020 r. ostrowieccy strażacy na specjalne zaproszenie udali się z wizytą edukacyjną do Publicznego Przedszkola Nr 15 im. Janiny Porazińskiej w Ostrowcu Św. Podczas spotkania omówiono z dziećmi jak mają postępować, aby być bezpiecznym podczas zagrożeń z którymi mogą się spotkać w życiu codziennym. Przypomnieliśmy maluchom, że o każdym zagrożeniu należy informować osoby dorosłe, oraz jak należy właściwie alarmować służby ratunkowe. Następnie wszystkie przedszkolaki zostały zaproszone do obejrzenia wozu strażackiego. Atrakcji było moc! Dzieci były zachwycone oczywiście włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Mogły też zaobserwować naszego ratownika wyposażonego w osobiste uzbrojenie zabezpieczające przed skutkami zdarzenia. Zaprezentowaliśmy też nasz podstawowy sprzęt do gaszenia pożarów, sprzęt do ratownictwa drogowego i wodnego. Dużym zainteresowaniem jak zwykle cieszyły się nożyce hydrauliczne piły i kamizelki ratunkowe. Na zakończenie spotkania wykonaliśmy pokaz używania gaśnicy, który odebrany był z dużym entuzjazmem ponieważ wydobywający się roztwór środka gaśniczego maluchom kojarzył się ze śniegiem. Mamy nadzieję, że wiedza którą dzieci nabyły utrwalana będzie przy każdej okazji podczas zajęć, aby maluchy nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły udzielić pomocy sobie i innym.

Opracowanie: mł.bryg. Barbara Majdak, zdjęcia: archiwum KP PSP Ostrowiec Św.

OSTROWIECCY POLICJANCI POMOGLI RANNEMU PSU, KTÓRY LEŻAŁ NA TORACH!

Nowa jakość na Wewnętrznym I