dav
w

POŻAR NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUNOWIE

Podczas normalnej pracy oczyszczalni dochodzi do zwarcia w instalacji elektrycznej w jednej z maszyn. Pracownik nadzorujący proces technologiczny próbuje ugasić pożar podręcznym sprzętem gaśniczym  – bezskutecznie.  Zawiadamia straż pożarną i odłącza dopływ prądu do obiektu przeciwpozarowym wyłącznikiem prądu. Osoby przebywające w strefie zagrożenia opuszczają ją samodzielnie. Dyżurny operacyjny KP PSP w Ostrowcu Św. dysponuje na miejsca zdarzania Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Ostrowiec 2”. Po dojeździe na miejsce zdarzenia dowódca akcji dokonuje rozpoznania. Następnie informuje dyżurnego operacyjnego, że pożarem objęte jest całe urządzenie i zagrożony jest zbiornik z działającym drażniąco na oczy i skórę chlorkiem poliglinu (nazwa handlowa PAX 18 ). Ratownicy przystępują do gaszenia pożaru i zarazem do działań w obronie zbiornika z chlorkiem poliglinu. Po ugaszeniu pożaru okazuje się, że zbiornik PAX 18 uległ rozszczelnieniu. Ratownicy zabezpieczeni w ubrania ochrony chemicznej przystępują do uszczelnienia zbiornika i neutralizacji rozlanego płynu. Pozostały w rozszczelnionym zbiorniku chlorek poliglinu przepompowany zostaje do zbiornika zastępczego. Akcja trwa ponad 2 godzin. Na szczęście to tylko manewry odbywające się w ramach doskonalenia zawodowego zaplanowane tym razem dla Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Ostrowiec 2”. Kiedy większość osób cieszy się jeszcze wakacjami my doskonalimy się a zdobyte podczas ćwiczeń doświadczenia i wyciągnięte wnioski pozwolą na lepsze przygotowanie się do działań ratowniczych w zbliżonych warunkach.

Opracowanie: mł.bryg. Paweł Jop, zdjęcia: archiwum KP PSP Ostrowiec Św.

Oczyszczalnia1
Oczyszczalnia2
Oczyszczalnia3

76 letni ostrowczanin stracił ponad 70 000 złotych…Metodą na policjanta!

Wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie pobliskiej posesji