w

STAROSTA MARZENA DĘBNIAK: MŁODYCH LUDZI TRZEBA DOCENIAĆ

Już po raz drugi w tej kadencji wręczono Stypendia Starosty Ostrowieckiego. Tym razem przyznano 11 wyróżnień w dwóch kategoriach: dydaktycznej i sportowej. Uczniowie otrzymują stypendium w wysokości 2 000 zł i mogą je przeznaczyć na dowolne swoje potrzeby.

– Młodych ludzi trzeba docenić za ambicję, zaangażowanie i chęć podnoszenia kwalifikacji. Dzisiejsza gala jest organizowana nieco skromniej niż zwykle ze względu na pandemię, ale wysokość stypendium pozostaje taka sama jak przed rokiem– powiedziała Starosta Marzena Dębniak

Ścieżka wyboru była długa, a w jej toku wybrano najlepszych z najlepszych.

– Pierwsza weryfikacja odbyła się w szkołach, gdzie nauczyciele, wychowawcy i dyrekcje nominowali uczniów do stypendium, którzy cały rok szkolny sumiennie pracowali. Następnie swoją opinię wydała Komisja Oświaty i Kultury Rady Powiatu Ostrowieckiego, którą ostatecznie zaakceptował Zarząd Powiatu Ostrowieckiego– wyjaśnił Mariusza Łata, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.

W imieniu nagrodzonych stypendystów głos zabrał Miłosz Piotr Żak- Dziękujemy Pani Starości za te wyróżnienia. Na pewno zostaną dobrze spożytkowane na materiały naukowe bądź na wypoczynek wakacyjny przed wyjazdem na studia.

Stypendyści Starosty Ostrowieckiego:

Kat. Dydaktyczna:

– Konrad Wojda- Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza

– Miłosz Piotr Żak- Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza

– Krzysztof Skalmierski- Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Władysława Broniewskiego

– Dominik Płaza- Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Władysława Broniewskiego

– Katarzyna Szeląg- Zespół Szkół Nr 1

– Paweł Starachowski- Zespół Szkół  Nr 3

– Aleksandra Kocjan- Zespół Szkół Nr 3

– Maciej Zamorski- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego

Kat. Sportowa:

– Karolina Fiutek- Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

– Jak Król- Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

– Michał Choina- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Prezydent Jarosław Górczyński z absolutorium. „2019 to był dobry rok”

Wracają zajęcia Aktywnego Seniora 2020!