w

TRWAJĄ PRACE PORZĄDKOWE W POWIECIE OSTROWIECKIM!

Dobra pogoda sprzyja nie tylko przeprowadzaniu remontów na drogach powiatowych, ale również podjęciu prac porządkowych. Polegają one przede wszystkim na przeprowadzeniu wycinki krzaków oraz konarów drzew, które znajdują się w obrębie jezdni.

– Wykorzystujemy dobrą pogodę, aby zrobić porządki na drogach powiatowych. Z takich działań skorzystają wszyscy użytkownicy ruchu drogowego, a także poprawi się estetyka jezdni– powiedziała Starosta Marzena Dębniak.

PIERWSZY WYROK ZA NIEPRZESTRZEGANIE KWARANTANNY 5 TYS. ZŁ, A TAKŻE 550 ZŁ POZOSTAŁYCH OPŁAT!

THM, EKONOMIK, CHREPTOWICZ, SMS – REMONTOWANE!