w

THM, EKONOMIK, CHREPTOWICZ, SMS – REMONTOWANE!

Czas epidemii i nieobecność uczniów w szkołach można owocnie wykorzystać. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego podjął decyzję o przeznaczeniu znacznych środków na niezbędne remonty w szkołach powiatowych. W tym roku będzie to 500 tys. zł. Takie kroki są konieczne, gdyż w poprzedniej kadencji nie poświęcono tym sprawom zbyt wiele uwagi, a zastany stan bazy edukacyjnej był katastrofalny.

– Warunki w jakich uczy się młodzież muszą być na najwyższym poziomie. Dlatego podjęliśmy decyzję, żeby naprawić zaniechania jakie zastaliśmy po naszych poprzednikach. Zabezpieczyliśmy stosowne fundusze w budżecie powiatu w wysokości 500 tys. zł, które pozwolą wykonać najpilniejsze remonty. W poprzednim roku wydaliśmy blisko 300 tys. zł – wyjaśniła Starosta Dębniak.

Modernizujemy od 2019 roku

Warto przypomnieć, że działania remontowe na terenie szkół powiatowych trwają od poprzedniego roku. Wtedy wydano na nie bisko 300 tys. zł. W Zespole Szkół Nr 3, dawnym THM,  wymienione zostały podłogi w 10 salach lekcyjnych. W miejsce zużytego parkietu pojawiło się podłoże typu tarket. Zespół Szkół Nr 1 zyskał nowy system wentylacyjny, który zamontowano w 6 pomieszczeniach szkolnych. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyremontowano budynek warsztatów. Naprawa instalacji centralnego ogrzewania i kanalizacji to przedsięwzięcia, które podjęto w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Stanisława Staszica.

Dotrzymana obietnica

Starosta Marzena Dębniak podczas niedawnego spotkania z młodymi sportowcami w Szkole Mistrzostwa Sportowego rozmawiała o ich sukcesach, ale i o potrzebach w zakresie bazy edukacyjnej i sportowej. Starosta złożyła wtedy młodzieży deklarację o podjęciu stosownych działań w kierunku modernizacji internatu, który wymaga pilnego remontu. Jak widać nie były to puste słowa, gdyż lada dzień ruszy remont sanitariatów.

– Danego słowa się dotrzymuje. Internat wymaga pilnego remontu i dziwię się, że wcześniej nikt o potrzebach naszej młodzieży nie pomyślał. Dla mnie jednak warunki edukacyjne naszych uczniów są priorytetem dlatego będziemy remontować budynek, a zaczynamy od całego pionu sanitarnego – powiedziała Marzena Dębniak.

Prace remontowe dotyczyć będą trzech kondygnacji budynku, gdzie znajdują się łazienki. Na parterze i w piwnicach trzeba będzie wykonać niezbędne prace w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Koszt całego zadania obejmującego wykonanie dokumentacji oraz prace modernizacyjne wynosić będzie aż 340 tys. zł

Pilne sprawy w Ekonomiku i THM-ie

Bardzo dużo uwagi Zarząd Powiatu Ostrowieckiego poświęca również potrzebom szkół technicznych, których baza infrastrukturalna wymaga natychmiastowych działań. W Zespole Szkół Nr 1, czyli popularnym Ekonomiku, najpilniejszym zadaniem jest remont dachu, którego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia.

– Szkoda, że poprzednia władza w powiecie nie widziała potrzeby remontowania szkół. Dziś moglibyśmy wzmacniać bazę edukacyjną placówek, a tak ciągle prostujemy stare zaniechania. Tym razem musimy naprawić dach w Ekonomiku, który spędza sen z powiek dyrekcji placówki – powiedziała Starosta Marzena Dębniak.

Zadanie przewiduje wykonanie niezbędnych działań zabezpieczających dach przed możliwością zalania szkoły. Będzie ono kosztować 30 tys. zł.

Na 100 tys. zł przewidziano natomiast działania, które zostaną podjęte w Zespole Szkół Nr 3 czyli popularnym THM-ie. W tej placówce zostaną wykonane prace związane z oświetleniem sal lekcyjnych oraz modernizacją instalacji elektrycznej, a także zabezpieczeniem skarpy, która znajduje obok szkoły od strony ul. Traugutta.

– Nasza „Mała Politechnika” czyli Zespół Szkół Nr 3 również wymaga od nas podjęcia szybkich działań. Od lat nie wykonywano zaleceń Sanepidu odnośnie warunków w jakich uczy się młodzież. Teraz podejmujemy z Zarządem Powiatu konieczne decyzje, aby te zaniedbania poprawić. Szkoda, że wcześniej nikt nie znalazł czasu, żeby pochylić się nad warunkami nauki i pracy uczniów i nauczycieli – mówi Starosta.

Zakres prac obejmuje montaż opraw oświetleniowych oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w salach dydaktycznych nr 119, 120, 121, 122, 123. Oświetlenie sal zapewniać będzie warunek wymaganego natężenia i właściwej równomierności oświetlenia zgodnie z obowiązującymi polskimi normami. Wszystkie oprawy LED będą posiadać stosowne atesty i barwę zbliżoną do naturalnej.

Na zewnątrz natomiast zabezpieczona zostanie skarpa od strony ul. Traugutta. Teren zostanie utwardzony płytami ażurowymi i kostką brukową. Docieplona zostanie ta ściana budynku, który sąsiaduje ze wspomnianą skarpą. Ponadto zostanie wykonany remont elementów odwodnieniowych.

Wentylacja w Chreptowiczu

W Liceum Nr II im. Joachima Chreptowicza zostanie zamontowany nowy system wentylacyjny, który obejmie sanitariaty. Warto wspomnieć, że jest to kontynuacja działań z 2019 roku kiedy o taki system wzbogaciła się sala gimnastyczna

– Potrzeb jest naprawdę wiele. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrekcjami szkół i dzięki dobrej komunikacji wiemy jakie są najpilniejsze sprawy do załatwienia. Wszystkie prace zostaną wykonane w 2020 roku – powiedział naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Mariusz Łata.

TRWAJĄ PRACE PORZĄDKOWE W POWIECIE OSTROWIECKIM!

Święto 3 Maja w czasie pandemii!