w

Ostrowiec Świętokrzyski wśród finalistów konkursu Innowacyjny Samorząd 2020

W minioną środę w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie wręczono nagrody w konkursie Innowacyjny Samorząd 2020, organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Laureatami, w poszczególnych kategoriach, zostali: miasto Gdynia, gmina miejska Ciechanów, gmina miejsko-wiejska Grodzisk Mazowiecki, gmina wiejska Klembów i Powiat Toruński. Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się wśród finalistów w kategorii Gminy miejskie. Jury doceniło nasz projekt CERTYFIKATY JĘZYKOWE – szansą na lepszy start w dorosłe życie ostrowieckiej młodzieży. Nagrodę w imieniu prezydenta odebrał naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Jan Bernard Malinowski.

Do konkursu zgłoszono 304 projekty, które nadesłało 181 jednostek samorządu terytorialnego. Nadesłane projekty dotyczyły między innymi komunikacji, transportu, ekologii, pozyskiwania energii, a także edukacji i sfery społecznej.

– Konkurs „Innowacyjny Samorząd 2020” miał na celu promocję szeroko pojętych innowacji wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego, opartych na nowoczesnych technologiach, i nie tylko. Organizatorom zależało na pokazaniu różnych obliczy innowacji i spopularyzowaniu najlepszych praktyk – mówi Jacek Pochłopień, redaktor naczelny Serwisu Samorządowego PAP.

Konkurs przeprowadzony został w pięciu kategoriach: duże miasta (powyżej 200 tys. mieszkańców), gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, powiaty. W każdej kategorii wyłoniono jednego zwycięzcę, a kilka projektów zostało wyróżnionych. Dyplomy za zakwalifikowanie do finału otrzymały te samorządy, których projekty otrzymały co najmniej dwa głosy kapituły (każdy projekt oceniany był osobno).

– Gmina Ostrowiec Świętokrzyski stawia na wszechstronny rozwój najmłodszych mieszkańców miasta. Stąd wiele projektów skierowanych jest do dzieci i młodzieży szkolnej, tak by zapewnić im jak najlepsze warunki do nauki, rozwijania i stymulowania pasji, a docelowo jak najlepszy start w dorosłe życie. Cieszę się, że nasze działania zostały docenione. Certyfikaty językowe, które nasza gmina finansuje od kilku lat to nasz dodatkowy wkład w przyszłość młodego pokolenia. Mamy zdolną młodzież i doskonałych nauczycieli, którzy potrafią zaszczepić pasję do nauki języków obcych. Z pewnością jest to innowacyjne podejście do kwestii kształcenia publicznego. Chociaż w naszym przypadku to nie jedyny przykład. Chciałbym przypomnieć, że od tego uczniowie szkół podstawowych maja dodatkowe zajęcia z matematyki i logiki oraz z plastyki. To wszystko po to, by uczyć młodych ostrowczan kreatywności i rozbudzać w nich twórczą wyobraźnię – uważa prezydent miasta Jarosław Górczyński.

Celem projektu CERTYFIKATY JĘZYKOWE – szansą na lepszy start w dorosłe życie ostrowieckiej młodzieży jest umożliwienie uczniom gminnych szkół podstawowych przystąpienia do certyfikowanych egzaminów zewnętrznych sprawdzających poziom znajomości języków obcych. Udział uczniów w sesjach egzaminacyjnych jest finansowany ze środków budżetu Gminy Ostrowiec, która jako jedyna w Polsce pokrywa koszty takiego przedsięwzięcia.

Egzaminy, które umożliwiają uzyskanie honorowanego na całym świecie certyfikatu potwierdzają znajomość wśród uczniów nie tylko takich języków jak angielski (na poziomach od A2 do B2 zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego i Skalą Rady Europy), czy niemieckiego (od A1 do B1), ale również języka francuskiego (od A1 do B1). Do organizacji sesji egzaminacyjnych zaproszone zostały certyfikowane centra egzaminacyjne z Radomia, Krakowa i Lublina.

źródło: JŁ / UM

POLICJANCI Z KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NAJLEPSI!

„Współpraca buduje” – prezydenci świętokrzyskich miast razem