w

Radni podpisali apel w sprawie dokończenia budowy małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Ostrowieccy radni podpisali dzisiaj apel w sprawie dokończenia budowy małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Swoje podpisy złożyli wszyscy przybyli na nadzwyczajną sesję radni. Opatrzony listem przewodnim dokument zostanie przekazany na ręce Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego. Apel odczytała Przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda – Dudek, której jako radnej wybranej przez mieszkańców dolnej części miasta, ten problem jest szczególnie bliski. Prezydent Miasta Jarosław Górczyński podkreślił, że jest to być może ostatni moment by taki apel wystosować, gdyż nadal nie rozstrzygnięty przetarg na budowę tego odcinka nie napawa optymizmem.

W piśmie możemy m.in. przeczytać:

„Zwracamy się z prośbą o pozytywne rozstrzygnięcie drugiego już postępowania przetargowego i budowę ostatniego etapu małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego (lokalnie nazywanego V etapem ulicy Zagłoby). Jest to jedna z najważniejszych inwestycji, na którą od lat czekają mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, powiatu ostrowieckiego, gmin ościennych oraz obecni i potencjalni inwestorzy, dla których nasze miasto stanowi atrakcyjną lokalizację. Ostrowiec Świętokrzyski jest spadkobiercą wielkich tradycji przemysłowych, zarówno staszicowskiej koncepcji rozwoju przemysłu na terenach wzdłuż biegu rzeki Kamiennej jak i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jednak to również ośrodek, który znacząco ucierpiał w trakcie transformacji ustrojowej i zmian gospodarczych w czym został pozbawiony jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa i nadal jest w sposób niezwykle dotkliwy marginalizowany. Obecnie nasze miasto posiada duży potencjał gospodarczy wymagający jedynie wsparcia. Jako samorząd stale dokładamy starań w celu pozyskiwania inwestycji, które są gwarantem rozwoju. Jednakże trudno przyciągać inwestorów bez właściwego zaplecza logistycznego i dróg o właściwych parametrach. W wielu częściach Polski obserwujemy imponujący rozwój infrastruktury, ale nie dotyczy to niestety północnej części województwa świętokrzyskiego, a w tym i Ostrowca. Można nawet mówić o powstających dysproporcjach rozwojowych i wykluczeniu komunikacyjnym pojawiającym się między naszą lokalizacją, a pozostałą częścią Polski. Dokończenie małej obwodnicy to inwestycja strategiczna dla naszego miasta z kilku zasadniczych powodów. Jej budowa znacząco poprawi jakość życia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Aktualnie miejskimi odcinkami DK-9 przemieszcza się 23 tys. pojazdów na dobę co wpływa na znaczącą uciążliwość, z którą od lat muszą się zmagać mieszkańcy południowo – wschodniej części miasta. Zakończenie budowy tzw. małej obwodnicy pozwoli na zmianę przebiegu kierunkowego drogi krajowej nr 9 na terenie miasta, oddzielając tym samym ruch lokalny od tranzytu. Poprawi się także dostępność komunikacyjna terenów inwestycyjnych oraz największego zakładu przemysłowego w regionie – Celsa Huta Ostrowiec na czym nam szczególnie zależy (…) Uważamy, że nasze miasto zmagające się przez lata z trudnościami o charakterze restrukturyzacyjnym i adaptacyjnym, powinno zostać potraktowane w sposób szczególny. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, stanowiąca m.in., aby „rozwój polskiej gospodarki był nie tylko szybki i oparty na solidnych podstawach, ale przede wszystkim równomierny, uwzględniający równe szanse w dostępie do nowoczesnej infrastruktury służącej nie tylko potrzebom gospodarczym, ale również jakości życia” w sposób szczególny dotyczy sektora industrialnego, który jako Ostrowiec Świętokrzyski nadal reprezentujemy. Pobudzenie przemysłu wymaga mocnego impulsu i wsparcia ze strony państwa, którego tak bardzo zabrakło w czasach transformacji ustrojowej, stąd nasze działania w tak ważnej dla nas kwestii. Dlatego jako radni, apelujemy o podjęcie zdecydowanych kroków i działań w sprawie dokończenia budowy małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Liczymy na podjęcie decyzji finansowych zapewniających pozytywne rozstrzygniecie postępowania przetargowego dla dobra lokalnej społeczności powiatu ostrowieckiego.”

W porządku obrad wtorkowej sesji znalazł się tylko jeden projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej niewielkiej działki położonej przy ulicy Antoniego Hedy „Szarego”. Teren jest położony w pasie drogowym drogi łączącej ulicę Samsonowicza z ulicą Hedy „Szarego”. Jego nabycie jest niezbędne do realizacji projektu budowy dróg dojazdowych w obrębie ulicy Samsonowicza, gdzie powstać ma nowa baza Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Niebieska Karta niesie pomoc

Ferie w Ostrowcu – artystycznie i sportowo