w

Niebieska Karta niesie pomoc

Eskalacja przemocy to zjawisko, które stało się niechlubnym świadectwem naszych czasów. Niestety spotykamy się z nim na co dzień. Dotyczy kobiet, dzieci, osób starszych oraz mężczyzn, a dom rodzinny bywa najczęstszym miejscem, w którym dochodzi do aktów agresji często ukrywanych przed otoczeniem. Na światło dzienne wychodzą one dopiero w obliczu tragedii. Przemoc domowa zdarza się zarówno w rodzinach wywodzących się ze środowisk patologicznych, jak również w tak zwanych „dobrych domach”. Przemocy należy się przeciwstawiać, a służy temu wiele instrumentów prawnych w ty procedura „Niebieskiej Karty”. Temu poświęcona była zorganizowana w miniony czwartek w Ostrowieckim Browarze Kultury konferencja. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z różnych branż, którzy na co dzień zajmują się tą delikatną tematyką oraz zaproszeni goście – prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Irena Renduda – Dudek oraz wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ostrowieckiego Małgorzata Sobieraj.

Tematyka szkolenia – „Procedura niebieskiej Karty jako narzędzie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” dostosowana została do aktualnych potrzeb osób zaangażowanych. Prelegentem była pani Agnieszka Olszewska – prawnik, prawnik kanonista, mediator rodzinny oraz superwizorka przemocy w rodzinie.

– Poziom agresji, który został wywołany przez polityków przenosi się na ludzi. Poziom zawiści, agresji, donosów przekracza już wszelkie granice wyobrażenia. Prezydenci miast chodzą w kamizelkach kuloodpornych w asyście ochrony. Tak nie powinno być. Jeżeli chodzi o przemoc w rodzinie, to oby jej było jak najmniej. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczą w dzisiejszym spotkaniu – mówił prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Zdecydowanie lepiej informować, zapobiegać, szkolić niż później przyglądać się ludzkim tragediom. Zespół Interdyscyplinarny w Ostrowcu działa niezwykle profesjonalnie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu jest wiodąca jednostką w regionie i województwie, jeżeli chodzi o opiekę społeczną, a świadczone usługi są na wysokim poziomie. Zespół Interdyscyplinarny to instytucja niezwykle potrzebna. Dobrze, że mamy możliwość niesienia pomocy.

– Przemoc w rodzinie to niestety zjawisko coraz bardziej powszechne. Osobom pokrzywdzonym należy pomagać z całych sił – mówi Joanna Pikus, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. – Gdy dochodzi do przemocy w rodzinie, wówczas zakładana jest tak zwana niebieska karta. Po interwencji policji, pracownika socjalnego, pedagodzy oraz członkowie zespołu interdyscyplinarnego taka karta jest zakładana. To pozwala pomóc osobom doznającym pomocy oraz tym, którzy są sprawcami przemocy. Niebieskich kart zakładanych jest coraz więcej. Stąd też pomysł, żeby takie szkolenia jak dzisiaj były organizowane. Najczęściej ofiarami przemocy są kobiety, ale także osoby starsze, które tej przemocy doznają od dzieci bądź wnuków.

JŁ / UM

„Witajcie w naszej bajce”- wielki bal karnawałowy w OBK przyciągnął tłumy

Radni podpisali apel w sprawie dokończenia budowy małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego