w

W Starostwie rozmawiali o zimowym bezpieczeństwie

W Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrowcu Świętokrzyskim dotyczące przygotowania powiatowych i gminnych służb, inspekcji i straży do sezonu zimowego. Więcej poniżej!

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatu, sekretarz Łukasz Witkowski, naczelnik WEZiSS, Mariusz Łata, Kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego, Przemysław Tic, a także naczelnicy wydziałów, kierownicy jednostek i służb administracji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek na terenie powiatu ostrowieckiego.

Posiedzenie otworzył wicestarosta Andrzej Jabłoński, a następnie naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasz Mroczek przedstawił zebranym informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg, kosztów i osób odpowiedzialnych za przebieg akcji zimowej, zaznaczając, że utrzymaniu podlega ponad 350 km dróg na terenie sześciu gmin, na które w ubiegłym roku Powiat Ostrowiecki wydatkował kwotę 800 tysięcy złotych.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji szczególną uwagę zwrócił na konieczność odśnieżania chodników, a także miejsc dla osób z niepełnosprawnościami oraz dachów, zwłaszcza wielkopowierzchniowych. Z kolei reprezentant Komendy Państwowej Straży Pożarnej uczulał na konieczność sprawdzania drożności przewodów kominowych, a także zalecał zakup czujników czadu, a osobom które nimi dysponują wskazał potrzebę sprawdzania stanu baterii.

Na zakończenie zebrani zgodnie przyznali, że należy możliwie jak najczęściej przypominać mieszkańcom o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń grzewczych w okresie zimowym.

Inwestycje związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych

W DPS os. Słoneczne świętowali Dzień Pracownika Socjalnego