w

Inwestycje związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych

Konferencja prasowa z udziałem Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artura Łakomca dotyczyła realizacji inwestycji związanych z dostępnością budynków, miejsc użyteczności publicznej oraz placów zabaw dla osób niepełnosprawnych, które przynoszą liczne korzyści społeczne, ekonomiczne i kulturowe. W konferencji udział wzięli również pracownicy Wydziału Inwestycji, którzy odpowiedzialni byli za realizację projektu Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji Artur Majcher, Pracownik Referatu Budownictwa – Marta Adamczyk i Julita Perlik oraz Krzysztof Karkut pracownik Referatu Inwestycji drogowych Ostrowieckiego Magistratu. Więcej poniżej!

„Część inwestycji już się zakończyła, a niektóre są w trakcie realizacji. Staramy się, aby Ostrowiec Świętokrzyski był miastem przyjaznym dla wszystkich, nie zapominamy również o osobach z niepełnosprawnościami. Inwestycje realizowane w naszym mieście z pewnością ułatwią życie osób z dysfunkcją ruchowa, a także przyczynią się do integracji ostrowieckiej społeczności.” – mówił podczas konferencji Wiceprezydent Łakomiec.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski prowadzi trzy duże zadania związane z polepszeniem sytuacji dostępności miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnych.

1.      Przystosowanie chodników i przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych i zwiększenie bezpieczeństwa tych miejsc,

W zakres inwestycji wchodzi:

– budowa 2 miejsc postojowych ul. Karola Szymanowskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,  wraz z przebudową istniejących chodników i dojść dla pieszych, obniżeniem krawężnika, wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych oraz  oznakowania pionowego 
i poziomego,

– wyznaczenie 2 miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej dla osób ze szczególnymi potrzebami 
na istniejącej zatoce postojowej przy bloku nr 13, wyznaczenie 1 miejsca postojowego dla osób ze szczególnymi potrzebami zlokalizowanego na istniejącej zatoce postojowej o nawierzchni asfaltobetonowej przy bloku nr 31, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie nowego przejścia dla pieszych na wysokości bloku 37 wraz z obniżeniem krawężnika, przebudową istniejących chodników i dojść dla pieszych oraz wykonaniem oznakowania pionowego, poziomego i  wykonaniem doświetlenia przejścia dla pieszych.

– przebudowa istniejących przejść dla pieszych wraz z przebudową istniejących chodników i dojść dla pieszych przy ul. Marii Dąbrowskiej.

– przebudowa istniejących przejść dla pieszych wraz z przebudową istniejących chodników i dojść dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Marii Dąbrowskiej – skrzyżowanie z ul. Marii Konopnickiej.

– przebudowa istniejących przejść dla pieszych wraz z przebudową istniejących chodników i dojść dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego i  poziomego oraz doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Wspólnej – skrzyżowanie z ul. Mikołaja Kopernika

Dodatkowo przy przejściach dla pieszych ułożone zostaną płyty wskaźnikowe guzkowe dla osób 
z niepełnosprawnością wzrokową, a przejścia dla pieszych zostaną docelowo doświetlone lampami LED dedykowanymi dla tego celu, o barwie neutralnej.

2.      Przystosowanie placów zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych

Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, będą mogły korzystać z doposażonych placów zabaw w poniższych lokalizacjach:

1)      Ośrodek Wypoczynkowy Gutwin – 1 urządzenie (karuzela integracyjna);

2)      Rynek w Denkowie – 2 urządzenia (zestaw integracyjny, huśtawka łukowa) + kosz do segregacji odpadów;

3)      ul. F. Chopina – 1 urządzenie (huśtawka integracyjna) + kosz do segregacji odpadów,

4)      Park Fabryczny – 4 urządzenia (zestaw integracyjny, karuzela, huśtawka łukowa, huśtawka integracyjna)  + kosz do segregacji odpadów i ławostół edukacyjny;

5)      Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  – 7 urządzeń (zestaw integracyjny, karuzela, dwie huśtawki łukowe, huśtawka integracyjna, rower (siłownia), wyciąg górny (siłownia) + kosz do segregacji odpadów i ławostół edukacyjny;

6)      Osiedle Ogrody  przy ul. E. Dziewulskiego – 5 urządzeń (zestaw integracyjny, karuzela, huśtawka łukowa, huśtawka integracyjna, wyciąg górny (siłownia)+  kosz do segregacji odpadów i ławostół edukacyjny;

7)      ul. S. Wyspiańskiego – 3 urządzenia (zestaw integracyjny, karuzela, huśtawka integracyjna) + kosz do segregacji odpadów i ławostół edukacyjny.

Powyższe lokalizacje zostały wybrane w drodze konsultacji z Radami Osiedli – konsultacje przeprowadzili Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Dominik Smoliński oraz jego zastępca Tomasz Gębka, a także  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Pikus.

3.      Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach użyteczności publicznej należących do gminy Ostrowiec świętokrzyski

W ramach w/w inwestycji zlecono roboty budowlane oraz zakup sprzętu poprawiającego dostęp do budynków użyteczności publicznej należących do gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Zadanie obejmuje cztery budynki: Publiczne Przedszkole nr 11 przy ul. Wspólnej 20, Publiczne Przedszkole nr 12 na oś. Słonecznym 5, Publiczne Przedszkole nr 19 na oś. Ogrody 20, oraz budynek, w którym mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Świętokrzyskiej 22.

Zakres zamówienia:

1)   Publiczne Przedszkole nr 11

–     przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku,

–     wymiana drzwi zewnętrznych,

–     montaż kutyny powietrznej,

2)   Publiczne Przedszkole nr 12

–     przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym,

–     przebudowa łazienki dla osób niepełnosprawnych,

–     wykonanie ścieżek naprowadzających wraz z tablicą tyflograficzną,

–     wymiana drzwi przeciwpożarowych na klatce schodowej,

–     dostawa i montaż pętli indukcyjnej,

3)   Publiczne Przedszkole nr 19

–     modernizacja schodów zewnętrznych przy wejściu głównym,

–     przebudowa chodnika,

–     montaż podnośnika zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych,

4)   siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

–     remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym,

–     modernizacja łazienki dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej na parterze budynku,

–     ścieżki naprowadzające wraz z tablicą tyflograficzną na parterze budynku,

–     dostawa i montaż pętli indukcyjnej.

W budynku Publicznego Przedszkola nr 11 roboty zostały zakończone. Trwa porządkowanie terenu oraz kompletowanie dokumentacji powykonawczej. W Publicznym Przedszkolu nr 19 zamontowany zostanie  podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Niebawem  prace zaczną się również w Publicznym Przedszkolu nr 12 i w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

“Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.”

Warsztaty profilaktyczne z byłym absolwentem Zespołu Szkół Nr 1

W Starostwie rozmawiali o zimowym bezpieczeństwie