w

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W OKRESIE DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje o planowanych zmianach w organizacji ruchu drogowego oraz spodziewanych utrudnieniach na drogach związanych z Dniem Wszystkich Świętych.

W związku z dużym natężeniem ruchu w okresie Dnia Wszystkich Świętych policjanci z ostrowieckiej drogówki będą stale monitorować płynność ruchu pojazdów i w zależności od potrzeb będą ręcznie regulować ruchem w celu jego usprawnienia. Celem działań będzie przede wszystkim zapewnienie uczestnikom ruchu drogowego bezpieczeństwa podczas podróży oraz sprawnego poruszania się pojazdami w rejonie cmentarzy. W pobliżu nekropolii zostaną wprowadzone ograniczenia w zatrzymywaniu się i parkowaniu pojazdów.Kierujący muszą być przygotowani na tymczasowe zmiany w organizacji ruchu:W rejonie cmentarza przy ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się i postoju, a pojazdy będą kierowane na dostępne parkingi.Przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim ze względu na remont drogi nastąpiła zmiana organizacji ruchu, dlatego kierujący powinni obserwować i stosować się do obowiązujących znaków.Wprowadzony zostanie również zakaz zatrzymywania i postoju po obu stronach na ul. Długiej na odcinku od budynku Miejskiej Energetyki cieplnej do boiska „Orlik”. Na ul. Granicznej dodatkowo zostaną wyznaczone miejsca do parkowania.W miejscowości Szewna wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania i postoju na wysokości wjazdu do placówki szkolnej po obu stronach jezdni. Kierujący powinni kierować się na parking znajdujący się przy kościele lub parkować wzdłuż ulicy Zarzecze.W miejscowości Ćmielów na ul. Cmentarnej obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju.W miejscowości Bałtów cmentarz podobnie jak w Szewnie umiejscowiony jest przy drodze wojewódzkiej W-754, gdzie na całym odcinku obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju. Apelujemy o pozostawianie pojazdów na parkingu przyległym do cmentarza oraz na drogach dojazdowych. Nie pozostawiajmy pojazdów na drodze wojewódzkiej.W miejscowości Waśniów na ul. Cmentarnej nie wprowadza się zmian organizacji ruchu. Jedynie apelujemy o to, aby pozostawiane tam pojazdy wzdłuż ulicy nie blokowały swobodnego przejazdu innym uczestnikom ruchu drogowego i pojazdom specjalistycznym czy ratowniczym.Apelujemy do mieszkańców naszego powiatu o stosowanie się do zmiany organizacji ruchu drogowego w rejonie powyższych cmentarzy, a także o zachowanie rozwagi podczas prowadzenia pojazdów i stosowanie się do poleceń oraz sygnałów wydawanych przez osoby upoważnione do kierowania ruchem w tych dniach a więc policjantów i funkcjonariuszy Straży Miejskiej.Opr.EWŹródło: KPP Ostrowiec Świętokrzyski

UKRADŁA KARTĘ BANKOMATOWĄ I PŁACIŁA JAK SWOJĄ

OSTROWIECCY POLICJANCI APELUJĄ O ROZWAGĘ