w

XI Zjazd Absolwentów Chreptowicza

W minioną sobotę mury Liceum Ogólnokształcącego nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim gościły blisko 300 absolwentów. XI zjazd absolwentów zorganizowany został przez Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza, a uroczyste otwarcie zainicjowała Prezes Stowarzyszenia – Jolanta Chwałek. W uroczystościach udział wzięli Senator RP Jarosław Rusiecki, Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj, Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Marzena Dębniak Starosta Powiatu Ostrowieckiego, Przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda-Dudek oraz Radny Rady Miasta i Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Mariusz Łata. Podczas wydarzenia założyciele i osoby zaangażowane w działalność Towarzystwa zostały wyróżnione za szczególne zasługi otrzymując certyfikat oraz Srebrne i Złote Tarcze Absolwenta. XI Zjazd został uświetniony występem młodzieży, absolwenci zwiedzili szkołę oraz wykonali pamiątkowe wspólne zdjęcie.

bardzo dużo ludzi sutaionych w rzedach i pozujących do zdjęcia przed budynkiem szkoły

Oszuści przełamują zabezpieczenia kont na portalach społecznościowych

Stawiamy na ekologię – nowa koncepcja nasadzeń przy ul. Trzeciaków