w

OSTROWIECCY POLICJANCI APELUJĄ O OSTROŻNOŚĆ NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

Ostrowieccy policjanci przypominają o zachowaniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Kierujący samochodami i rowerami, a także piesi zapominają o podstawowych zasadach jakie obowiązują w tych miejscach. Szczególnie apelujemy o zachowanie ostrożności na ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie na przejeździe kolejowym nie ma już dróżnika, a zapory zamykają się automatycznie.

Pomimo faktu, że zdarzenia na przejazdach kolejowych w ogólnej statystyce wypadków drogowych nie stanowią dominującej pozycji, to jednak z uwagi na okoliczności w jakich do nich dochodzi, a przede wszystkim z uwagi na to, że charakteryzują się tragicznymi skutkami, bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych pozostaje pod nadzorem Policji oraz innych właściwych służb.

Należy pamiętać, że na drodze dojazdowej do każdego z tych miejsc, ustawione są znaki drogowe, które ostrzegają uczestników ruchu o przejeździe kolejowo-drogowym. Na samym przejeździe również znajdują się odpowiednie znaki ostrzegawcze.

Na terenie powiatu ostrowieckiego również znajduje się kilka przejazdów, w obrębie których ryzyko wystąpienia zagrożenia jest dużo większe. Ponadto nastąpiła zmiana na przejeździe kolejowym na ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie do tej pory był dróżnik. Teraz zapory będą zamykały się tam automatycznie.

Warto pamiętać, że kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność. Ponadto przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest ograniczona.

Kierujący powinien również prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd, a w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. Ponadto zabrania się wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, a także wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim oraz omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych.

Opr. EW

JEDEN JECHAŁ ZBYT SZYBKO, DRUGI BYŁ NIETRZEŹWY – OBAJ STRACILI PRAWO JAZDY

Turniej Judo Dzieci w naszym mieście