w

O podatkach na sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Na sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Radni jednogłośnie poparli inicjatywę Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego, by nie podwyższać podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w roku 2023. Podniesiony został podatek od transportu, ponieważ obecne wartości są poniżej wymaganej przez Ministerstwo Finansów stawki minimalnej.

Od 2015 roku wartość podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego jest na niezmienionym poziomie. Tym samym jest to już ósmy rok, kiedy proponuję Radnym taką decyzję. Dzięki sprawnie prowadzonej polityce finansowej nie musimy szukać oszczędności w kieszeniach mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

Nie ma w Polsce miasta o podobnej wielkości, które mogłoby się pochwalić brakiem zadłużenia.  Jest to wynik naszej odpowiedzialności za przyszłość miasta, mieszkańców oraz inwestorów. Rolą samorządu w tych trudnych czasach jest zapewnienie stabilizacji nie tylko mieszkańcom, ale i lokalnym firmom. Dlatego przygotowany już projekt budżetu na rok 2023 zakłada dalszą „ofensywę inwestycyjną” miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w dużej mierze z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych. Nie rezygnujemy z naszych dotychczasowych zadań, kontynuujemy rozpoczęte inwestycje i przygotowujemy się do kolejnych. – powiedział Prezydent Miasta.

Różnice w stawkach podatków względem innych miast sięgają nawet 6 zł za m2. Poniżej wskazano stawki podatków od budynków związanych z działalnością gospodarczą w sąsiednich miastach oraz ogólny procentowy wzrost wartości stawek podatków:

Starachowice – 27,24 zł za m2 powierzchni, 10% wzrost;

Sandomierz – 25,12 zł za m2 powierzchni, 12% wzrost;

Kielce – 27,20 zł za m2 powierzchni, 11% wzrost;

Skarżysko – Kamienna – 27,75 zł za m2 powierzchni, 11,8% wzrost;

Tarnobrzeg – 26,72 zł za m2 powierzchni, 12% wzrost;

Mielec – 26,44 zł za m2 powierzchni, 11,8% wzrost;

Ostrowiec Świętokrzyski – 21,07 zł za m2 powierzchni, stała wartość.

O decyzji Prezydenta wypowiedział się Radny Rady Miasta Mariusz Łata:

Mimo prognozowanego dużego wzrostu przychodu w przypadku wariantu zwiększenia stawek podatków, Prezydent Miasta w wyniku konsekwentnej polityki finansowej opartej na twardej dyscyplinie pieniężnej zwraca uwagę na niezwiększanie podatków dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i przedsiębiorców. W tych trudnych czasach trzeba przede wszystkim myśleć o naszych mieszkańcach i właścicielach firm.

Dzięki dobremu zarządzaniu możemy powiedzieć, że Ostrowiec Świętokrzyski jest zieloną wyspą na mapie finansowej województwa.

Początek zasłużonej emerytury Wiesława Wyszkowskiego

Jak co roku, Święty Mikołaj pamiętał o najmłodszych pacjentach Wielospecjalistycznego Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim