w

Ważna inwestycja drogowa zakończona. Z ul. Furmańskiej dojedziemy do ul. Chrzanowskiego

Z okazji zakończenia budowy publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul Furmańską z ul. Chrzanowskiego odbyła się konferencja Prezydenta Miasta, na której poinformowano o zakończeniu I etapu projektu ogólnej inwestycji pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
Ten ważny krok znacznie usprawni komunikację, zwiększając ilość połączeń równoległych między śródmieściem a wschodnią i północno-wschodnią częścią miasta. Dodatkowo zespolono nowo otwarty odcinek trasy z wybudowaną w ubiegłym roku boczną nitką drogową prowadzącą do ulicy Denkowskiej. Inwestycja ta odciąży w znacznym stopniu zakorkowane w dni targowe ulice: Słowackiego, Aleję 3-go maja oraz Kilińskiego.

– Zadowolony jestem z efektu końcowego inwestycji ponieważ komunikacja pomiędzy dzielnicą Denków, osiedlem Rosochy, osiedlem Stawki a Śródmieściem może teraz odbywać się równolegle. Będzie to dojazd bezpieczny oraz płynny – wyjaśnił Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Jarosław Górczyński. – Inwestycja spowodowała także zwiększenie atrakcyjności terenów przyległych do pasa drogowego. Już mamy informację, że jedna ze sporych korporacji wyraża chęć wybudowania przy tym łączniku, dużego obiektu o powierzchni 700 metrów kwadratowych. Pokazuje to, jak przemyślaną, trafną decyzją było to przedsięwzięcie. Bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim zaangażowanym osobom w ten projekt – dodał Prezydent Miasta.

Chciałbym Panu Prezydentowi pogratulować oraz podziękować za asystę i wspaniałych ludzi, z którymi współdziałaliśmy. Dzięki uporowi zespołu wraz z determinacją samorządu udało nam się  skończyć inwestycję przed zakładanym terminem – powiedział Dominik Podsiadło, Prezes Zarządu – Budromost Starachowice S.A.

„Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim” to inwestycja IV etapowa o wartości ok 27 000.000,00 złotych. W ramach I etapu wybudowano 1.223,00 metrów bieżących oświetlonej ulicy o szerokości 7 metrów. Ponadto, do jezdni, oddzielone zieleńcem, przylegają bezpośrednio dwa chodniki o szerokości 2 metrów, z uwzględnieniem ścieżek rowerowych oraz miejscami postojowymi. Wybudowano kanalizację deszczową i zjazdy publiczne. Przebudowano sieci: wodociągową, energetyczną, gazową oraz zmodernizowano urządzenia teletechniczne.

II etap to budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między przedłużeniem ul. Furmańskiej z ul. Denkowską opiewająca na kwotę ponad 3 mln zł została zakończona w maju 2021r.

III etap to budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowo otwartego łącznika.

Dopełnieniem inwestycji będzie IV etap polegający na budowie drogi gminnej od ul. Denkowskiej do ul. Polnej.

Miejsca postojowe przy Targowisku Miejskim będą darmowe

Obywatel Ukrainy „za kółkiem” pod wpływem alkoholu.