w

Prezydent Miasta Jarosław Górczyński spotkał się z przedstawicielami ostrowieckiego biznesu

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyński spotkał się z przedstawicielami Rady Inicjatyw Gospodarczych przy Prezydencie, która jest ciałem doradczym w zakresie polityki rozwoju miasta oraz przedstawicielami największych płatników podatków lokalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Spotkanie dotyczyło m.in. wysokości stawek podatków lokalnych na nadchodzący 2021 rok. Wiele czasu poświęcono również współpracy na linii samorząd miasta – przedsiębiorcy. Rozmawiano o perspektywach kooperacji m.in. w kontekście powstającej Strategii Rozwoju Miasta, której przygotowanie jest już na finiszu. Prezydent miasta przedstawił także plany na temat rozwoju infrastruktury miejskiej oraz planów rozwoju gospodarczego.

Starosta Marzena Dębniak podkreśla znaczenie dobrej współpracy Centrum Kardiologicznego „Carint”

Mężczyzna uwięziony przez pożar na balkonie przy ul. Kościelnej w Ostrowcu! Został uratowany!