w

Ostrowiec Świętokrzyski na V Świętokrzyskim Forum Gospodarczym

Już wkrótce Ostrowiec Świętokrzyski zaprezentuje swój potencjał na V Świętokrzyskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się w tym roku z powodu pandemii COVID – 19 online. Tymczasem Prezydent Miasta Jarosław Górczyński udzielił internetowego wywiadu, w którym przedstawił osiągnięcia ostatnich lat oraz plany na najbliższą przyszłość. Jedno z pytań dotyczyło sposobu zarządzania miastem. Cały wywiad zostanie wyemitowany podczas Forum.

Od dawna mówi Pan, że miastem trzeba zarządzać jak firmą? Jak to wygląda w praktyce na przykładzie Ostrowca Świętokrzyskiego?

– By zarządzać miastem jak przedsiębiorstwem, trzeba działać tak samo jak firma. Oczywiście z racji zobowiązań i ciążącym na nas katalogu zadań publicznych nie zawsze możemy sobie pozwolić na działanie na zasadzie zysków i strat. Miasto atrakcyjne dla biznesu przede wszystkim oznacza miasto, które cechuje się przyjazną polityką podatkową. Taką politykę prowadzimy od 5 lat. Stawki podatków lokalnych, zwłaszcza podatku od nieruchomości i środków transportowych zostały zamrożone. Niewielkim wzrostom podlegają opłaty komunalne na terenie miasta. Miasto, podobnie jak przedsiębiorstwo musi działać w sposób aktywny i przewidujący. Musi zainwestować, aby potem zebrać z tego zyski – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Potwierdzeniem tych słów niech będzie aktywna rola Miasta na lokalnym rynku nieruchomości. Nabywamy działki, od syndyków, komorników. Przygotowujemy je i udostępniamy przedsiębiorcom. Jest to mozolnie kosztowane działanie, ale przynosi wymierne efekty dla gospodarki miasta. Przykłady: Ostrowiecki kompleks inwestycyjny przy ul. Przemysłowej. Duży postęp zrobiliśmy także w udostępnianiu miejskich nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, zarówno deweloperskie (Przywróciliśmy do życia tereny po dawnym GAMBO), jak i  jednorodzinne.  W ślad za nabywaniem terenów pod inwestycje, ich uzbrajaniem idą olbrzymie wysiłki miasta w budowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie Miasta. Aktywna rola Miasta dziedzinie nieruchomości i infrastruktury   wymaga oczywiście olbrzymich nakładów inwestycyjnych. Pragnę zauważyć, że dbamy o zdrowe finanse miasta, które są dla nas podstawą. Zredukowaliśmy zadłużenie Miasta do minimum. Optymalizujemy zatrudnienie w gminie, (urzędzie miasta, jednostkach organizacyjnych i spółkach) Stajemy się coraz bardziej konkurencyjni, czyli działamy podobnie jak biznes. Jedyną rzeczą, która nas ogranicza jest brak rządowych planów budowy dwujezdniowej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego włączającej nas do dróg ekspresowych.

Krzemienna domknie budowę ciągu ulic zbiorczych w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego

KOLIZJA DROGOWA W MIŁKOWIE