w

Ulice Wardyńskiego i Piwna w remoncie!

Dobra pogoda sprzyja prowadzeniu prac na ostrowieckich drogach. Prace trwają na kilku ważnych dla ostrowczan oraz przyjezdnych odcinkach. Należy wspomnieć chociażby ulicę Denkowską, gdzie powstaje rondo łączące ją z powstającą ulicą Furmańską, ulicę Krzemienną – domykającą ciąg ulic zbiorczych w północnej części miasta oraz dwie ulice w centrum miasta – Wardyńskiego oraz Siennieńską, których remont wprowadzi nową jakość do tej części Ostrowca. W tych ostatnich przypadkach, podobnie zresztą jak przy ulicy Furmańskiej wykonawcą jest spółka gminna – Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

– Remont ulicy Adama Wardyńskiego w Ostrowcu objął odcinek drogi wojewódzkiej, do skrzyżowania z ulicą Jana Głogowskiego, a także łączniki od ulicy Głogowskiego do ulicy Denkowskiej. Prace przebiegają obecnie bez większych utrudnień dla kierowców, bo wymieniane są krawężniki. Dopiero w przyszłym tygodniu rozpoczną się roboty związane z wymianą nawierzchni – wyjaśnia prezes MPRD Krzysztof Kowalski. – Większe utrudnienia dla kierowców pojawią się, gdy będzie frezowana stara nawierzchnia, a potem układana nowa. Remontowany odcinek ulicy nie zostanie jednak wyłączony z ruchu, a prace będą prowadzone połówkami. – Myślę, że roboty te zakończymy w ciągu dwóch tygodni. Te największe planujemy zakończyć do 16 listopada, a potem jeśli pogoda pozwoli wejdziemy na ulicę Piwną, gdzie mamy do wykonania 110 – metrowy odcinek drogi. Inwestycja obejmuje także wymianę chodników na granitowe.

– Gratuluję wykonawcy szybkiego tempa prac. Chcę pochwalić pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych – prezesa Kowalskiego oraz jego załogę za sumienność oraz estetykę prowadzonej inwestycji, tak by realizowane działania były jak najmniej uciążliwe dla  naszych mieszkańców. To dobra reklama dla naszej spółki, która wygrała realizację zadania w ramach postępowania przetargowego. W ten sposób wydane pieniądze w pewien sposób pozostają w gminie. Przy tej okazji liczę na wyrozumiałość ostrowczan mieszkających, prowadzących działalność oraz korzystających z tych ulic. Cieszę się również i doceniam, że dzięki remontom dróg wiele osób decyduje się na renowację swoich nieruchomości, co poprawia ogólną estetykę miasta – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Ulica Wardyńskiego wraz z Piwną, której koszt to blisko 2 mln złotych to tylko jedna z wielu inwestycji realizowanych w mieście. W ramach umów podpisanych od kwietnia na zadania remontowo – inwestycyjne działamy za 53 mln złotych, przy czym największym zadaniem jest modernizacja budynku dawnego Zakładowego Domu Kultury.

Zadanie pod nazwą „Remont dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego 302044T oraz ul. Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim” obejmuje wykonanie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej w ulicy dr Adama Wardyńskiego (450 mb) i Piwnej (110mb), nawierzchni chodników z płyt granitowych oraz z płyt chodnikowych z guzami dla osób z niepełnosprawnością wzrokową na przejściach dla pieszych wraz z elementami kostki granitowej, nawierzchnia zjazdów do posesji z płyt granitowych, miejsc postojowych wraz z krawężnikami, doświetlenia przejść dla pieszych, wymiany słupów oświetleniowych oraz montaż opraw oświetleniowych typu LED. Wartość robót to 1 999 574,72zł brutto, a termin zawarty w umowie przypada na 3 maja 2021 r.

Starszy pan z Ostrowca bije rekordy oglądalności. O aktualnej sytuacji w Polsce powiedział „Pic na wodę, fotomontaż”. Milion wyświetleń w 2 dni!

Prezydent Jarosław Górczyński spotkał się w skarżyskim magistracie z włodarzem tego miasta.