w

Każda placówka szkolna jest zobowiązana do utworzenia tzw. miejsca izolacji dla osób z objawami mogącymi świadczyć o zakażeniu COVID –19! Bezpieczny powrót do szkół!

  W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie Marzeny Dębniak, starosty ostrowieckiego
z dyrektorami wszystkich szkół i placówek edukacyjnych prowadzonych przez powiat. 1 września zajęcia rozpocznie około
4 tysiące uczniów, w tym 3 780 w szkołach otwartych – liceach, technikach i w szkołach branżowych oraz 230 uczniów
w placówkach specjalnych. W tym roku 900 osób to uczniowie klas pierwszych. W sumie zajęcia rozpocznie 14 edukacyjnych placówek powiatowych. Zorganizowanie bezpiecznego powrotu uczniów do szkół, w cieniu wciąż trwającej pandemii, to ogromne wyzwanie, tym bardziej, że nie ma ogólnopolskich wytycznych, które obowiązywałyby wszystkie samorządy, na co zwrócił uwagę Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

            Starosta, Marzena Dębniak apelowała o odpowiedzialność i rozsądek w podejmowaniu decyzji, aby w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko zakażenia. Na szczegółowe  pytania dyrektorów szkół dotyczących reżimu sanitarnego odpowiadała dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wioletta Adamczyk –Nowak. Uczniowie i nauczyciele będą po szkolnych korytarzach poruszać się w maseczkach. Sale lekcyjne i inne pomieszczenia będą regularnie dezynfekowane i wietrzone. Każda placówka jest zobowiązana do utworzenia tzw. miejsca izolacji dla osób z objawami mogącymi świadczyć o zakażeniu COVID –19. Uczniowie powracający po weekendzie do bursy
i internatu będą poddawani obowiązkowemu pomiarowi temperatury. W każdej placówce zostanie także wytypowany koordynator do współpracy z Powiatową Stacją Sanepid. Starosta Marzena Dębniak wielokrotnie na spotkaniu podkreślała znaczenie świadomości zarówno  istniejącego ryzyka, jak i stosowania wewnętrznych zasad bezpieczeństwa przez uczniów. Ponadto Starosta Marzena Dębniak zapewniała, że dyrektorzy nie pozostaną z problemami sami, a w każdej sytuacji mogą liczyć na pomoc organu prowadzącego. Lada dzień do placówek edukacyjnych pracownicy starostwa ostrowieckiego dostarczą środki ochrony w postaci płynów dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni, maseczek czy  przyłbic. Nauka rozpocznie się w systemie tradycyjnym. W przypadku pojawienia się zakażenia, przejdzie w system hybrydowy czyli mieszany lub zdalny. W każdym przypadku decyzję  w tym zakresie podejmuje dyrektor szkoły. Na tę chwilę w powiecie ostrowieckim nie ma nowych zakażeń koronawirusem. Przyjęte w szkołach, a przede wszystkim stosowane restrykcje dotyczące bezpieczeństwa pozwolą na jak najdłuższe utrzymanie tego stanu.

Turniej Piłkarski Ogrody 2020 za nami

Rozpoczęcie roku szkolnego w Ostrowcu 2020/2021 (fotorelacja)