w

Trwają prace nad opracowaniem katalogu pomysłów w ramach Programu Rozwoju Lokalnego


Trwają prace nad opracowaniem katalogu pomysłów, które zostaną zgłoszone jako zadania do realizacji w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego, na który Ostrowiec Świętokrzyski ma szansę otrzymać dofinansowanie w kwocie 10 mln euro z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Pracą zespołu, w którego skład wchodzą przedstawiciele merytorycznych komórek Urzędu Miasta oraz przedstawicieli instytucji zewnętrznych, przewodzi prezydent miasta Jarosław Górczyński.

– Dziękuję serdecznie wszystkim tym ostrowczanom, którzy odpowiedzieli na nasz apel i zgłosili swoje pomysły. Zebrane karty pomysłów to doskonały materiał do dalszej pracy zarówno w ramach przygotowywanego wniosku o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, jak również obraz tego jak Ostrowiec Świętokrzyski widzą jego mieszkańcy i tego co chcieliby zmienić – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński.

Przypomnijmy, że od 31 lipca do 13 sierpnia ostrowczanie mieli okazję składać karty pomysłów dotyczące rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego, zarówno w aspekcie lokalnym jak i instytucjonalnym. Był to kolejny etap prac nad przygotowaniem projektu w ramach konkursu ogłoszonego z norweskiego mechanizmu finansowego. W tym czasie oprócz trzech stałych punktów (UM, MBP, Rawka Od Nowa) prowadzono kampanię informacyjną w różnych częściach miasta, w których odbywały się ważne dla naszych mieszkańców wydarzenia (m.in.: koncerty w amfiteatrze, otwarcie placu zabaw na osiedlu spółdzielców, a także namiot był na targowisku miejskim).

W ramach karty pomysły mieszkańcy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące celów/priorytetów rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego. Po debacie i ankietach miejski zespół opracował trzy szerokie aspekty: Miasta, w którym chce pracować, Miasto, w którym chcę żyć, Miasto, które chcę tworzyć.

Łącznie wpłynęło 105 pomysłów na rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego. Obecnie zespół z udziałem, przedstawicieli instytucji zewnętrznych dokonuje oceny pod kątem merytorycznym zgłoszonych projektów. Ocena ta musi dać odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy pomysł pomaga realizować cele ścieżki rozwoju?
  • Czy pomysł posiada realizatora? (czy może się nim zająć miasto, a jeśli nie, to czy pomysł ma kogoś, kto chce wziąć za niego odpowiedzialność)
  • Czy pomysł może samodzielnie zamienić się w przedsięwzięcie, czy też jest jedynie elementem, który może zostać włączony w większy temat?
  • Czy jest możliwy do realizacji?

Ponadto, oceniana jest zgodność z wytycznymi które zostały wskazane i zapisane przez grantodawcę. Planujemy, że do końca przyszłego tygodnia przedstawimy listę projektów z krótką charakterystyką oraz podziałem na projekty podstawowe, które będą ujęte w PRL i PRI, i zostaną skierowane do realizacji, a także uzupełniające (również ujęte w PRL i PRI, a możliwe do realizacji w ramach środków własnych i innych źródeł finansowania). Niektóre z pomysłów wymagają doprecyzowania i dalszej konsultacji z projektodawcami. Część pomysłów może stanowić element „większego” przedsięwzięcia. Pozostałe, które nie mogą zostać zrealizowane w ramach tego dofinansowania, zostaną wpisane do gminnego banku pomysłów z możliwością ich realizacji w późniejszym terminie ze środków gminnych lub innych źródeł finansowania.

Wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie pobliskiej posesji

Podziękowanie dla pszczelarzy od prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego