w

Chreptowicz będzie prowadził elitarną klasę z zakresu cyberbezpieczeństwa

Klasa o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” powstanie w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Będzie to klasa elitarna, tylko dla 15 uczniów, którzy spełnią wymogi rekrutacyjne. Między innymi konieczność zdobycia 150 punktów podczas etapu rekrutacyjnego. Liczyć się będą wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz oceny z matematyki, informatyki, fizyki i języka angielskiego. Chętni z tych przedmiotów muszą mieć co najmniej ocenę dobrą. 80 procent kosztów funkcjonowania klasy pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej, a jest to kwota 200 tys. zł. Klasa ruszy od września 2021 roku, dzięki temu, że szkoła zakwalifikowała się do programu Ceber. Mil z klasą.

– Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Chreptowicza stale odnosi sukcesy – mówi starosta ostrowiecki Marzena Dębniak. – Zajęło 144 miejsce w rankingu Newsweeka w całej Polsce i trzecie miejsce w województwie świętokrzyskim. Uczestniczyliśmy w projekcie Ceber. Mil z klasą i jako jedyni w województwie wygraliśmy ten konkurs. Liceum „Chreptowicza” będzie jedyną taką szkołą w województwie, w którym zostanie utworzona elitarna klasa. Jest to klasa dla uczniów bardzo zdolnych, przejawiających ogromne zainteresowanie informatyką i matematyką.

Absolwenci mogą zostać studentami Wojskowej Akademii Technicznej lub skorzystać z ofert uczelni zagranicznych. Mogą zostać żołnierzami zawodowymi albo pracownikami cywilnymi, pracującymi na przykład dla Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

– Nasza szkoła jako jedyna w województwie i jako jedna z szesnastu w Polsce została zakwalifikowana do programu Ceber. Mil z klasą. i dzięki temu będziemy mogli od września 2021 roku wprowadzić klasę o profilu „Ceberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” -mówi Małgorzata Górecka – Smolińska, dyrektor L.O. im. Joachima Chreptowicza.- 80 procent kosztów funkcjonowania klasy pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej. Fundusze zostaną przeznaczone na wyposażenie pracowni informatycznej oraz na pensje dla nauczycieli uczących przedmiotów specjalistycznych takich jak: kryptografia czy zasady cyberbezpieczeństwa ochrony danych osobowych. 20 procent kosztów pokryje starostwo. Wyspecjalizowana kadra jest zapewniona. Aby zakwalifikować się do tego programu, musieliśmy wykazać, że już teraz prowadzimy klasy z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i języka angielskiego.

Uczniowie będą mieli zwiększoną ilość godzin matematyki, fizyki, informatyki i języka angielskiego. Dodatkowo uczyć się będą historii kryptografii i samej kryptografii, zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji. Zdobędą wiedzę na temat współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

Para posługiwała się przywłaszczoną kartą płatniczą seniora

Wczoraj ostrowieccy policjanci odnaleźli zaginioną 64-latkę