w

Przekazano do szkół laptopy zakupione w ramach dofinansowania z konkursu „Zdalna Szkoła 3+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”!

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 15 maja 2020 r. ogłosiło kolejny konkurs na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo pod nazwą: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

W dniu 9 czerwca 2020 r. wniosek złożony przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski został wybrany do dofinansowania. Dofinansowanie w ramach projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Dzięki jego realizacji zakupiono 48 komputerów przenośnych wraz oprogramowaniem biurowym za łączną kwotę 124 950,72 zł. Komputery te zostaną przekazane do ośmiu szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, umożliwiając uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach nauki zdalnej szczególnie uczniom z rodzin wielodzietnych 3+.

3 komputery trafią do PSP nr 1,

6 komputerów zostanie przekazane do PSP nr 3,

9 komputerów otrzymają uczniowie z PSP nr 4,

8 komputerów trafi do ZSiPP nr 3,

3 kolejne zostaną przekazane do PSP nr 7,

8 komputerów trafi do PSP nr 9,

5 komputerów otrzymają uczniowie PSP nr 10,

6 komputerów uczniowie PSP nr 14.

Zaginął Andrzej Pastuszka spod Iłży.

VIII MosirGutwinRun 2020 – 26 czerwca ruszają zapisy