w

Aleja Jana Pawła II zmienia swoje oblicze

Na mocy uchwały podjętej w lutym br. radni miejscy przekazali kwotę 424 567,12 zł jako pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1023T Aleja Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Jednym słowem Aleja Jana Pawła II ulegnie totalnej metamorfozie. Remont wykonany jest na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bałtowską do skrzyżowania z ulicą Siennieńską na obu pasach ruchu. Do tego prace wykonane będą także na odcinku od ulicy Akademickiej, prawie do skrzyżowania z ulicą Iłżecką, ale tylko w stronę ulicy Iłżeckiej. Na całej jezdni zostanie wyłożona geosiatka z włókien szklanych, co wzmocni drogę. Stary asfalt zostanie sfrezowany tworząc bazę pod nową nawierzchnię.

Całkowity koszt inwestycji to 1 milion 128 tys. Z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 566 tys. zł, wkład własny powiatu-142 tys. zł resztę stanowią środki z budżetu Gminy.

– Z uwagi na złą kondycję finansową Starostwa, Miasto wyszło z inicjatywą, a rada miasta przegłosowała tym sposobem przekazaliśmy dla powiatu ponad 400 tys – mówił prezydent Górczyński podkreślając, że Aleja Jana Pawła II stanowi wizytówkę miasta. 

– W tej chwili trwa frezowanie ostatniego odcinka drogi. Bardzo się cieszę, że dzięki współpracy z samorządem miasta i gminy Ostrowiec Św. udaje nam się skutecznie pozyskiwać środki pod inwestycje i remonty- mówi Starosta Marzena Dębniak.

Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość ponieważ prace na Jana Pawła II potrwają do sierpnia.

Warto podkreślić, że konferencja odbyła się w 30-lecie Samorządu Terytorialnego, co stworzyło doskonałą okazją do złożenia podziękowań od władz powiatu Prezydentowi Miasta za owocną współpracę i efektywne wspieranie działań powiatu. Wicestarosta Andrzej Jabłoński podkreślił bardzo dobrą współpracę między samorządami wręczając symboliczny upominek w postaci książki pn:. „ Gdyby Burmistrzowie rządzili światem”. 

– Książka to symboliczny element naszej współpracy. Tytuł książki oddaje istotę samorządu i samorządności- podkreślił Wicepstarosta.

– Chciałbym podkreślić wyjątkowość jeśli chodzi o symbolikę dat. Dzisiaj mija 30 lat od powstania samorządu. Samorządowcy obchodzą swoje święto, ale to również święto mieszkańców naszego miasta. Samorząd wśród reform wprowadzonych w Polsce sprawdził się najbardziej. Co ważne samorząd współpracując może zrobić wiele dla mieszkańców- podkreślił Prezydent Miasta.

KOLEJNY DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY ZATRZYMANY

STRAŻACY DOSTARCZYLI PŁYN DO DEZYNFEKCJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU POWIATU OSTROWIECKIEGO