SONY DSC
w

Hale, boiska, stadiony w Ostrowcu otwierają się!

Hale, boiska, stadiony otwierają się szerzej!

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja br., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia 20 maja br. udostępnił korzystającym swoje obiekty sportowe o charakterze otwartym.

Zasady…

Obiekty są póki co udostępniane wyłącznie grupom zorganizowanym. Wszystkich korzystających z obiektów obowiązuje „dystans społeczny” (zalecana odległość pomiędzy osobami około 2 metry), a maksymalna liczba osób korzystająca z obiektu równocześnie jest uzależniona od typu obiektów. Uczestników obowiązuje weryfikacja przebywania na obiekcie, za którą odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez kierownika danego obiektu. Opiekun grupy (trener) jest zobowiązany do dostarczenia imiennej listy uczestników (do pobrania ze strony internetowej MOSiR) zajęć, przed rozpoczęciem korzystania z obiektu. Korzystającym z obiektów należy zapewnić możliwość korzystania z WC. Szatnie, przebieralnie i natryski nie są natomiast udostępniane.

Zaleca się korzystanie przez uczestników z własnego sprzętu treningowego, a w przypadku korzystania ze sprzętu/urządzeń obiektu muszą one być dezynfekowane po każdym użyciu i każdej grupie korzystających. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt. Zapewnienie warunków technicznych do dezynfekcji leży po stronie zarządcy obiektu. Należy również zapewnić 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ograniczać kontakt pomiędzy grupami korzystających.

Podczas zajęć sportowych na obiekcie nie obowiązuje nakaz zakrywania twarzy.

Obiekty zewnętrzne…

W Zespole Obiektów Sportowych KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 oraz Zespole Obiektów Sportowo-Wypoczynkowych przy ul. Kolejowej 20c udostępnione zostały po dwa boiska piłkarskie. Korzystanie z obiektów umożliwia się klubom sportowym prowadzącym szkolenie w piłce nożnej i korzystającym z obiektów na podstawie umów. Równocześnie na boisku może przebywać maksymalnie 14 osób plus 2 trenerów, z wyłączeniem obsługi obiektu. W przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów. Istnieje możliwość podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części. Wówczas na każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie przebywać po 16 osób plus 3 trenerów. Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5 metrową strefę buforową.

W Zespole Obiektów Sportowo-Wypoczynkowych przy ul. Różanej udostępnione zostało jedno boisko piłkarskie. Korzystanie z obiektu umożliwia się na podobnych zasadach jak wyżej, przy zastosowaniu ich do jednego boiska.

Boiska wielofunkcyjne ORLIK (os. Ogrody i ul. Chopina), boiska wielofunkcyjne na terenie Parku Miejskiego (obok ul. Mickiewicza) oraz w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Świętokrzyskiej udostępnia się w pierwszej kolejności klubom sportowym prowadzącym szkolenie sportowe (należy skonsultować terminy zajęć i dokonać rezerwacji obiektu) i korzystającym z obiektów na podstawie umów, a w drugiej kolejności innym zorganizowanym grupom pod opieką osoby pełnoletniej. Równocześnie na boisku może przebywać do 14 osób/zawodników i 2 trenerów

z wyłączeniem obsługi obiektu – dotyczy całego terenu boiska wewnątrz ogrodzenia.

W Ośrodku Wypoczynkowym Gutwindostępne są kort tenisowy (maksymalna liczba osób korzystających równocześnie – nie więcej niż 4 osoby i 1 trener, z wyłączeniem obsługi), wypożyczalnia sprzętu pływającego (maksymalna liczba osób korzystających równocześnie z jednostki pływającej wynosi tyle ile dopuszczalna liczba tej jednostki), dwa boiska do siatkówki plażowej (maksymalna liczba osób korzystających równocześnie z jednego boiska – nie więcej niż 6 osób i 1 trener, z wyłączeniem obsługi boisk), boisko do plażowej piłki nożnej (maksymalna liczba osób korzystających równocześnie z boiska – nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów, z wyłączeniem obsługi boisk). Wciąż niedostępny jest Park Linowy i Plac Zabaw.

Sale i hale sportowe…

W Zespole Obiektów Sportowych KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 udostępniona została Hala Sportowo – Widowiskowa (równocześnie w hali może przebywać do 32 osób/zawodników i 3 trenerów z wyłączeniem obsługi obiektu – dotyczy całej hali wraz z trybunami), sala sportów walki, sala bokserska i sala baletowa (w każdej z sal może przebywać do 12 osób/zawodników i 1 trener, z wyłączeniem obsługi obiektu). Sale te udostępnione zostaną w pierwszej kolejności klubom sportowym prowadzącym szkolenie sportowe (należy skonsultować terminy zajęć i dokonać rezerwacji obiektu) i korzystającym z obiektów na podstawie umów.

Możliwe będzie też korzystanie ze stołów do tenisa (w sali max. 3 stoły i 4 osoby, a sprzęt sportowy – rakietki i piłeczki – wyłącznie własne uczestników zajęć) oraz organizowanie zajęć jogi i pilatesu (liczba uczestników zajęć nie więcej niż 12 plus jeden prowadzący zajęcia, a sprzęt sportowy wyłącznie własny uczestników).

Siłownia, sauna oraz pomieszczenia odnowy biologicznej nadal nie podlegają udostępnianiu.

142 dni pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów!

Tragedia w gminie Bałtów. Kierowca pijany, pasażer nie żyje!