w

Biegam Bo Lubię – ruszaMY!

Biegam Bo Lubię – ruszaMY!

W dniu 12 maja br. w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin zainaugurowane zostaną ogólnopolskie zajęcia BiegamBoLubię. Podczas zajęć będzie możliwość prowadzenia równocześnie zajęć dla trzech grup o liczebności nie większej niż 6 osób plus 1 trener z wyłączeniem ich obsługi ośrodka.

Podczas zajęć obowiązywać będzie konieczność zachowania dystansu pomiędzy grupami wynosząca minimum 100m, za co odpowiedzialni będę trenerzy prowadzący zajęcia. Podczas zajęć nie będzie możliwości korzystania z przyborów sportowych będących na stanie ośrodka. Trenerzy prowadzący zajęcia zobligowani zostaną do weryfikacji uczestników poprzez prowadzenie imiennej listy uczestników, przekazywanej po zajęciach koordynatorowi BBL.

W czasie zajęć należy stosować się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, a więc zachowywać właściwy dystans, zachowywać zasad higieny, przebierać się i kąpać w domu. Można natomiast ćwiczyć bez maseczek.

W maju zajęcia odbywać się będą w następujące dni i w następujących grupach:

– wtorki (godz. 18.30 – 19.30) – trzy grupy po 6 osób ćwiczących i 1 trener,

– czwartki (godz. 18.30 – 19.30) – trzy grupy po 6 osób ćwiczących i 1 trener,

– niedziele (godz. 9.30 – 10.30) – jedna grupa 6-osobowa i 1 trener.

Zapisy na zajęcia wtorkowe i czwartkowe prowadzone będą bezpośrednio przed zajęciami do wyczerpania limitu osób. Zapisy na zajęcie niedzielne prowadzone będę pod specjalnie tworzonym postem na fanpage’u Biegam Bo Lubię Ostrowiec Świętokrzyski – www.facebook.com/BBLOstrowiec. W obu przypadkach decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Zasady organizowania grup na zajęcia mogą być zmieniane, a podyktowane jest to faktem konieczności dostosowania się do wytycznych Rady Ministrów w sprawie zagrożenia epidemicznego.

DACHOWANIE AUTA Z 3 OSOBAMI W GOŹDZIELINIE!

Dział Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji wznawia pracę!