w

I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

7 grudnia 2023 roku odbyła się pierwsza, niezwykle uroczysta Sesja Młodzieżowej Rady Miasta. W wydarzeniu udział wzięli – Przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda-Dudek, Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec, Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Krzysztof Kowalski, Arkadiusz Bąk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wraz z przedstawicielkami Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarz Miasta Anna Niedbała, Agnieszka Rogalińska – Członek Zarządu Powiatu, Mariusz Łata – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, a także radni Rady Miasta, radni Rady Powiatu. Wśród gości nie zabrakło dumnych rodziców, nauczycieli, opiekunów i przyjaciół młodzieżowych radnych. Obrady Młodzieżowej Rady Miasta równo o godzinie 15:45 rozpoczął Alan Turek – 17-sto letni, najstarszy wiekiem radny Młodzieżowej Rady Miasta, następnie radni odebrali swoje nominacje z rąk Przewodniczącego Komisji Wyborczej – Tomasza Gębki oraz Członka Komisji Wyborczej – Beaty Dudy.
W kolejnym punkcie obrad głos zabrała Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Renduda – Dudek:  „Drodzy Młodzieżowi Radni najważniejsze jest to, że jesteście reprezentantami waszych środowisk młodzieżowych, waszych wyborców i to głos tych osób będziecie reprezentować na sesjach, a nie wątpię, że obowiązek wynikający z treści złożonego ślubowania będziecie sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie. Gratuluję wam wyboru i my radni Rady Miasta jesteśmy gotowi na współprace z wami, a wasze świeże nowe spojrzenie na wiele spraw będzie nam ułatwiać podejmowanie uchwał.”
Następnie głos zabrał wiceprezydent Artur Łakomiec: „Cieszę się z niezwykłej okazji, jaką stanowi dzisiejsza inauguracja Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. To historyczny moment, który świadczy o Waszej gotowości do zaangażowania w sprawy naszego miasta oraz o tym, że jesteście gotowi stanąć na czele tych zmian.”
W trakcie obrad wybrana młodzież złożyła ślubowanie i stała się pełnoprawnymi członkami Młodzieżowej Rady Miasta. Podczas pierwszego posiedzenia Rada jednogłośnie na Przewodniczącego wybrała Armando Maleszę, Wiceprzewodniczącymi zostały – Angela Mozal i Aleksandra Kwapisz. Młodzieżowy Przewodniczący Rady nie ukrywał satysfakcji z powierzonej mu funkcji „Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja, dużo pracy będzie, dużo rzetelności i uczciwości, ale zapatruję się jak najlepiej w przyszłość. Jako radni chcielibyśmy słuchać ostrowieckiej młodzieży, bo nie ma się co oszukiwać, to my jesteśmy przyszłością tego miasta, to my będziemy tu za kilka, kilkanaście lat pracować, żyć, rozwijać swoje pasje, a więc przede wszystkim chcemy słuchać młodzieży” – powiedział chwilę po zaprzysiężeniu.
„Wasze zadanie nie będzie łatwe. Będzie wymagać determinacji, współpracy, a także umiejętności słuchania i zrozumienia potrzeb różnych grup społecznych. Jednak jestem pewien, że z powodzeniem sprostacie tym wyzwaniom. Wasza różnorodność, kreatywność i zdolność do współpracy są kluczowymi elementami, które pozwolą wam skutecznie reprezentować młodzież ostrowiecką.” – zwrócił się do Młodzieżowych Radnych Wiceprezydent Artur Łakomiec.  

“Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.”

7 grudnia 2023 roku odbyła się pierwsza, niezwykle uroczysta Sesja Młodzieżowej Rady Miasta. W wydarzeniu udział wzięli – Przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda-Dudek, Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec, Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Krzysztof Kowalski, Arkadiusz Bąk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wraz z przedstawicielkami Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarz Miasta Anna Niedbała, Agnieszka Rogalińska – Członek Zarządu Powiatu, Mariusz Łata – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, a także radni Rady Miasta, radni Rady Powiatu. Wśród gości nie zabrakło dumnych rodziców, nauczycieli, opiekunów i przyjaciół młodzieżowych radnych. Obrady Młodzieżowej Rady Miasta równo o godzinie 15:45 rozpoczął Alan Turek – 17-sto letni, najstarszy wiekiem radny Młodzieżowej Rady Miasta, następnie radni odebrali swoje nominacje z rąk Przewodniczącego Komisji Wyborczej – Tomasza Gębki oraz Członka Komisji Wyborczej – Beaty Dudy.
W kolejnym punkcie obrad głos zabrała Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Renduda – Dudek:  „Drodzy Młodzieżowi Radni najważniejsze jest to, że jesteście reprezentantami waszych środowisk młodzieżowych, waszych wyborców i to głos tych osób będziecie reprezentować na sesjach, a nie wątpię, że obowiązek wynikający z treści złożonego ślubowania będziecie sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie. Gratuluję wam wyboru i my radni Rady Miasta jesteśmy gotowi na współprace z wami, a wasze świeże nowe spojrzenie na wiele spraw będzie nam ułatwiać podejmowanie uchwał.”
Następnie głos zabrał wiceprezydent Artur Łakomiec: „Cieszę się z niezwykłej okazji, jaką stanowi dzisiejsza inauguracja Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. To historyczny moment, który świadczy o Waszej gotowości do zaangażowania w sprawy naszego miasta oraz o tym, że jesteście gotowi stanąć na czele tych zmian.”
W trakcie obrad wybrana młodzież złożyła ślubowanie i stała się pełnoprawnymi członkami Młodzieżowej Rady Miasta. Podczas pierwszego posiedzenia Rada jednogłośnie na Przewodniczącego wybrała Armando Maleszę, Wiceprzewodniczącymi zostały – Angela Mozal i Aleksandra Kwapisz. Młodzieżowy Przewodniczący Rady nie ukrywał satysfakcji z powierzonej mu funkcji „Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja, dużo pracy będzie, dużo rzetelności i uczciwości, ale zapatruję się jak najlepiej w przyszłość. Jako radni chcielibyśmy słuchać ostrowieckiej młodzieży, bo nie ma się co oszukiwać, to my jesteśmy przyszłością tego miasta, to my będziemy tu za kilka, kilkanaście lat pracować, żyć, rozwijać swoje pasje, a więc przede wszystkim chcemy słuchać młodzieży” – powiedział chwilę po zaprzysiężeniu.
„Wasze zadanie nie będzie łatwe. Będzie wymagać determinacji, współpracy, a także umiejętności słuchania i zrozumienia potrzeb różnych grup społecznych. Jednak jestem pewien, że z powodzeniem sprostacie tym wyzwaniom. Wasza różnorodność, kreatywność i zdolność do współpracy są kluczowymi elementami, które pozwolą wam skutecznie reprezentować młodzież ostrowiecką.” – zwrócił się do Młodzieżowych Radnych Wiceprezydent Artur Łakomiec.  

“Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.”

W DPS os. Słoneczne świętowali Dzień Pracownika Socjalnego

DAŁA SIĘ OSZUKAĆ. UWIERZYŁA „FRANCUSKIEMU ŻOŁNIERZOWI” STRACIŁA 56 TYS. ZŁOTYCH.