w

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”


Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 24 sierpnia 2023 roku podpisała umowę w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, na które otrzyma środki z Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 4 884 060,12 zł.

Całość inwestycji szacuje się na około 11 000 000,00 zł. Dodatkowo w ramach ww. Programu gmina otrzyma dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na funkcjonowanie żłobka do 2028 roku w łącznej wysokości 3 611 520,00 zł.

Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotyka proces depopulacji i starzenia się społeczeństwa, kluczowe jest zatem zapewnienie odpowiednich warunków życia zachęcających do pozostania/osiedlania się młodych mieszkańców, w tym dostępu do oferty opiekuńczej.

Celem realizacji projektu jest wzrost dostępności miejsc opieki, co przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwoli na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet, które do tej pory nie mogły podjąć zatrudnienia ze względu na brak dostępu finansowego do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. 

Żłobek zostanie umiejscowiony w skrzydle Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 na osiedlu Pułanki. Przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja i adaptacja skrzydła o powierzchni zabudowy ok. 472m2 i powierzchni użytkowej 1.100 m2, celem dostosowania go do warunków technicznych, sanitarnych oraz p.poż wymaganych w przypadku żłobka. Planuje się likwidację przejścia między PSP 7 a skrzydłem żłobka, który zostanie zorganizowany jako odrębna placówka z osobnym wejściem. Pomieszczenia zostaną wyremontowane i dostosowane do potrzeb 120 dzieci w wieku do lat 3, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami. W budynku zostanie zainstalowana winda.

Żłobek będzie dysponował salami zabaw, sypialniami dla maluszków, łazienkami, kuchnią, szatnią, pomieszczeniami gospodarczymi, w tym pomieszczeniem biurowym i łazienką dla personelu. Placówka zostanie wyposażona w nowoczesne meble, sprzęty i pomoce dydaktyczne. Przylegający bezpośrednio do budynku teren zostanie ogrodzony i zagospodarowany na potrzeby maluszków.

Uruchomienie żłobka zostało zaplanowane na wrzesień 2025 r.

Efekty projektu:

  • utworzenie nowoczesnej placówki oferującej 120 miejsc bezpłatnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
  • stworzenie możliwość powrotu do pracy dla rodziców tych dzieci oraz warunków  do pozostania/osiedlania się młodych mieszkańców na terenie miasta;
  • przeciwdziałanie zjawisku depopulacji Ostrowca Świętokrzyskiego.

Młodzież wybierze swoich radnych

20 lat FOTOKLUBU GALERIA MCK!