w

Pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Radni zdecydowali o przekazaniu 300 tysięcy złotych

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta radni głosowali nad ponad dwudziestoma projektami uchwał. Dwie z nich dotyczyły udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu. Już po raz kolejni radni miejscy uznali konieczność wsparcia dla ostrowieckiej lecznicy. Sesja rozpoczęła się minutą ciszy, którą radni miejscy uczcili pamięć o zmarłym dzisiaj wybitnym ostrowczaninie, radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III, IV, V i VI kadencji, Grigorze Szaginianinie.

Kwota 300 000 zł udzielona w formie dotacji zostanie przeznaczona na remont klatki schodowej i holu głównego w bloku A, remont pomieszczeń Pracowni Endoskopii oraz na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Każde z tych zadań uzyska wsparcie w wysokości 100 000 zł.

– Sytuacja finansowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim mimo iż jest już w miarę stabilna, to nadal pozostaje trudna. Przez to lecznica nie jest w stanie sama udźwignąć ciężaru wszystkich kosztów, jakie muszą być ponoszone, by mogła sprawnie funkcjonować. Stąd kolejne decyzje o wsparciu dla ostrowieckiego ZOZ- u. Jako miasto staramy się w miarę naszych możliwości dosprzętawiać szpital oraz pomagać w zmianach jego zaniedbanej tkanki lokalowej. Dziękuję radnym za  zrozumienie i przyjęcie przedłożonej uchwały – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. –  Szpital powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, podobnie jak wiele innych podmiotów w kraju, zmaga się obecnie z wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa. W imieniu własnym oraz ostrowczan dziękuję za tę nierówną walkę, jaką na co dzień podejmuje personel medyczny szpitala służąc swoją pomocą i usługami mieszkańcom nawet czterech powiatów.

Obecny na sesji dyrektor medyczny ostrowieckiej lecznicy doktor Adam Karolik podziękował za udzielone po raz kolejny przez miasto wsparcie finansowe. Jego obecność na sesji stała się również okazją dla radnych do zadawania pytań w temacie szczepień przeciwko COVID – 19. Dyrektor podkreślił doskonałe przygotowanie i zaangażowanie personelu medycznego, który jest w stanie zaszczepić do 120 osób na dobę, przy jednoczesnej niemocy prowadzenia szczepień, wynikającej z braków i przerw w dostawach szczepionek.

Warto przypomnieć, że łączne wsparcie finansowe, jakiego Gmina Ostrowiec Świętokrzyski udzieliła Zespołowi Opieki Zdrowotnej tylko w ciągu minionych czterech lat (2016 – 2020) zamknęło się w kwocie 1 053 851 złotych. Oddany do użytku pod koniec lipca nowy pawilon Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, którego budowa rozpoczęła się jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu dzięki wsparciu gminy Ostrowiec Świętokrzyski zyskał nowy podjazd dla karetek.

Koniec ery węgla i miału w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zostają dowożeni przez strażaków na szczepienia