w

Ostrowiec Świętokrzyski wysoko oceniony w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego

W minionym tygodniu zostały ogłoszone wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok. Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się w nim na 37 miejscu z 235 gmin badanych w kategorii gmin miejskich. Rok wcześniej nasz samorząd został sklasyfikowany na 42 pozycji. Inicjatorem przygotowania opracowania był Instytut Studiów Wschodnich, a przedstawione zestawienie zostało oparte na parametrach finansowych.

Grupa siedmiu naukowców – na co dzień pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zbadała sposób gospodarowania pieniędzmi przez samorządy korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obrachunkowej. Zespół badawczy pracował pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

–  Cieszę się, że kompetencje i wyniki ostrowieckiego samorządu w zakresie zarządzania gminą oraz publicznymi środkami docenia wiele gremiów, w tym opiniotwórcze media z branży finansowej. W raporcie przygotowywanym od kilku lat przez Fundację Instytutu Studiów Wschodnich nasze miasto zajmuje z roku na rok coraz wyższe miejsce. W 2018 roku zajmowaliśmy 42, a w 2019 37 miejsce na 235 klasyfikowanych miast, a 600 samorządów. Autorzy zestawienia wybrali najbardziej gospodarne polskie jednostki samorządu terytorialnego, wśród, których na wysokim miejscu został sklasyfikowany Ostrowiec Świętokrzyski. Nie żyjemy na kredyt, inwestujemy w różnych obszarach oraz aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne. Wynik rankingu to jeden z dowodów, że jesteśmy na dobrej drodze jako wiarygodny partner zarówno dla naszych mieszkańców jak i potencjalnych inwestorów, którzy coraz chętniej lokują w naszym mieście swoje inicjatywy – mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. –  W rankingu wyprzedziliśmy wiele miast, z którymi bywamy porównywani. Zawiercie jest na 55 miejscu, Mielec na 71, Starachowice na 141, a Stalowa Wola dopiero na 175 miejscu, Skarżysko – Kamienna na 203 i Sandomierz na 204 pozycji.  Musimy pamiętać, że  to samorząd lokalny głównie zaspokaja potrzeby społeczne swoich mieszkańców. Mówimy tu o szerokim pakiecie usług  decydujących o codziennym komforcie życia, np. z zakresu oświaty, pomocy społecznej, administracji, kultury, sportu i rekreacji, ale też w zakresie infrastruktury komunalnej, a my robimy to dobrze, co również doceniają sami ostrowczanie – dodaje prezydent Górczyński.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to jedyna analiza obejmująca wszystkie samorządy. Do jej opracowania ekonomiści wykorzystali oficjalne materiały składane przez samorządowców pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Dlatego zestawienie jest pełne, obiektywne i apolityczne. Intencją autorów rankingu było  dotarcie do trzech głównych grup odbiorców: samorządowców, aby mogli wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami, przedsiębiorców, aby mogli poznać gminy, w których dobrze ulokują pieniądze oraz obywateli, aby mogli sprawdzić, jak nimi gospodaruje samorząd lokalny.

Ostrowieccy policjanci odnaleźli zaginionego 89-latka.

Ostrowieccy policjanci zatrzymali 23-latka ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości