w

Powstanie Centrum Tradycji Hutnictwa

W ostatnich dniach został ogłoszony  przetarg na, wartą ponad 20 milionów złotych termomodernizację i rozbudowę budynku dawnego Zakładowego Domu Kultury. Jednym
z najważniejszych nowo zaplanowanych elementów będzie  będzie nowoczesne Centrum Tradycji Hutnictwa ukazujące jak wielki wpływ na rozwój miasta i jak wielkie znaczenie dla jego mieszkańców miała huta.

Zlokalizowana na pierwszym i drugim piętrze multimedialna wystawa będzie zabierać zwiedzających w podróż w czasie, od momentu powstania doliny rzeki Kamiennej, poprzez dymarki, utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego i powstanie Zakładów Ostrowieckich, aż po współczesność, czasy starego i nowego zakładu Huty Ostrowiec, a obecnie hiszpańską grupę Celsa.

– Do stworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa przygotowywaliśmy się do dawna, jest to bowiem bardzo ważna część historii Ostrowca Świętokrzyskiego. Wystawa będzie nowoczesna, multimedialna tak by przyciągała nie tylko starszych, ale przede wszystkim młode pokolenia. To nasz ukłon w stronę wszystkich ostrowieckich hutników – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Dokumentacja przetargowa jest bardzo obszerna, a zakres prac ogromny. Cały remont potrwa około dwóch lat, ale to zależy jak szybko zostanie rozstrzygnięty przetarg i jaka będzie panowała sytuacja na rynku budowlanym. Termin składania ofert przez wykonawców mija 9 czerwca.

Wystawa podzielona będzie na 13 działów tematycznych: Kamienna, najpracowitsza z polskich rzek; Starożytne hutnictwo; W staropolskiej Kuźnicy; Pierwsze wielkie piece; Górnictwo i węglarstwo; Wielki piec; Stalownia; Walcownia; Ludzie huty; Stara huta; Oświata, sport, kultura.; Huta, dom, rodzina; Zobacz od środka. Projekt, podobnie jak dokumentację całej termomodernizacji i przebudowy gmachu kina, opracowała firma Dresler Studio Architektura i Urbanistyka z Krakowa.

Zabił kota siekierą!

142 dni pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów!